Ultraviolett ljus

I diskusens naturliga miljö är koncentrationen av mikroorganismer i vattnet väldigt låg och fiskarna har givetvis anpassat sig till detta. I akvariemiljön är det ofta tvärtom, framförallt om man slarvar med vattenbyten och renhållning. Man kan säga att fiskarna stressas av den stora mängden mikroorganismer i vattnet och framförallt är det slemhuden som står under Läs mer om Ultraviolett ljus[…]

Filter och dess funktion

Ett filter kan ha olika funktioner. De flesta filter har någon typ av mekanisk funktion dvs. lösa mindre partiklar fastnar i filtret. Dessutom kan flertalet filter fungera mer eller mindre biologiskt. Det innebär att det i filtermaterialet byggs upp bakteriekolonier som kan bryta ned olika restprodukter som finns i vattnet. Ju större filtermedievolym och porvolym/yta Läs mer om Filter och dess funktion[…]

Alkaliteten

Alkaliteten är ett mått på mängden bikarbonat och karbonat i vattnet. Det är alkaliteten som avgör vad man får för pH i vattnet. En hög alkalitet i vattnet gör att pH inte kan sjunka (alkaliteten buffrar vätejoner) och en låg alkalitet i vattnet gör att pH sjunker snabbt. I ett normalt sällskapsakvarium med diskus behöver Läs mer om Alkaliteten[…]

Förslag till ett hemapotek för diskusfisk

Ett litet hemapotek kan vara bra att ha till hands om man drabbas av något sjukdomsangrepp.Följande kan vara värt att tänka på innan man skaffar sitt egna lilla hemapotek -vilka sjukdomar har snabba förlopp så att de behöver medicineras omgående? -hur lång hållbarhet har olika preparat? -var och hur snabbt kan jag få tag i Läs mer om Förslag till ett hemapotek för diskusfisk[…]

Bra skötsel – bästa medicin

Jämfört med ute i naturen lever våra fiskar i en miljö där, om vi inte sköter akvariet rätt, vattenkvaliteten kan variera kraftigt, skadliga organismer kan anhopas osv.I naturen ”löses” dessa problem genom att det är en stor vattenvolym och vattenomsättning. Det ger både en tröghet (det ska mycket till för att t.ex. höja temperaturen snabbt) Läs mer om Bra skötsel – bästa medicin[…]