augusti 9, 2017

Bokning av tävlingsfisk

Bokning av fisk

Att boka tävlingsfisk:

Skicka mail till: Kaj Persson:  kaj.p@seaside.se  Anmälningsavgift 250 kr/fisk.

To book fish in the competition:

Send mail to : Kaj Persson:  kaj.p@seaside.se  Entry fee 25 Euro/fish.