Diskusmatning

Dr. Francesco Denitto Since the first living Discus was caught and reared into the aquarium, one of the main problems was… “what does it eat?”. At that time, few information came from direct observation in Nature. Discus were fished during dry season when the food availability was very scarce and fishes waited for long time Läs mer om Diskusmatning[…]

Släktet Symphysodon

Diskusfiskarna, som hör till släktet Symphysodon, kallas ofta akvariets konung. Diskusfisken har blivit en av de mest populära akvariefiskarna, främst på grund av sin säregna yngelvård. Idag ordnas internationella utställningar varje år över hela världen. I naturen förekommer diskusfiskarterna främst i Brasilien, men det finns också bestånd i Colombia och Peru. Bestånden i Peru är Läs mer om Släktet Symphysodon[…]

Diskusfisken Fisken, myten, legenden Del 1

  Diskusfisken Fisken, myten, legenden Del 1         Undertecknad fick en förfrågan av David och Christian om jag kunde skriva någon eller några artiklar om diskusfisken till Ciklidbladet. Egentligen tycker jag nog att mycket redan har skrivits men när jag fått tänka efter en stund ändrade jag mig, då det faktiskt händer Läs mer om Diskusfisken Fisken, myten, legenden Del 1[…]

Diskussjuka, Kaj Persson.

Efter att under den senaste femårsperioden ha blivit mer o mer specialiserad på diskusar, har tanken att försöka importera själv kommit då och då. Sedan tidigare hade jag påbörjat renoveringen av mitt uthus för att kunna bereda plats för mer akvarium. Vattenspillet i vårt bostadshus började bli besvärande och utrymmena hade blivit ännu mer begränsande. Läs mer om Diskussjuka, Kaj Persson.[…]