Filter och dess funktion

Ett filter kan ha olika funktioner. De flesta filter har någon typ av mekanisk funktion dvs. lösa mindre partiklar fastnar i filtret. Dessutom kan flertalet filter fungera mer eller mindre biologiskt. Det innebär att det i filtermaterialet byggs upp bakteriekolonier som kan bryta ned olika restprodukter som finns i vattnet. Ju större filtermedievolym och porvolym/yta Läs mer om Filter och dess funktion[…]

Alkaliteten

Alkaliteten är ett mått på mängden bikarbonat och karbonat i vattnet. Det är alkaliteten som avgör vad man får för pH i vattnet. En hög alkalitet i vattnet gör att pH inte kan sjunka (alkaliteten buffrar vätejoner) och en låg alkalitet i vattnet gör att pH sjunker snabbt. I ett normalt sällskapsakvarium med diskus behöver Läs mer om Alkaliteten[…]

Vattenkonditionering eller skapa ett diskusvatten

Vid hållande av diskus och framförallt vid odling av diskus kan användning av torv vara ett enkel sätt att konditionera vattnet. Rätt torv sänker pH, minskar hårdheten och binder vissa skadliga ämnen som tidigare nämnts. Lämplig torv går att köpa i t.ex. akvariehandeln eller i en trädgårdsbutik under benämning svarttorv eller höghumifierad torv. Enklast att Läs mer om Vattenkonditionering eller skapa ett diskusvatten[…]

Syrehalten

Syrehalten i vattnet styr många viktiga processer i ett akvarium. Om man får en låg syrehalt finns risken att filtret slutar att fungera bra och att fiskarna blir mer mottagliga för sjukdomar. Högre syrehalt ger bättre fungerande akvarium och välmående fisk. En god cirkulation på vattnet i akvariet bidrar till hög syrehalt.

Konduktivitet

Konduktiviteten/ledningstalet speglar salthalten i vattnet. Vatten med mycket salter leder ström bättre än vatten med få salter. Det är det man utnyttjar när man mäter konduktiviteten. När man mäter konduktiviteten mäter man alla typer av salter gemensamt. Man använder därför också ofta konduktiviteten som ett mått på hur mjukt ett vatten är. Konduktiviteten mäter antalet Läs mer om Konduktivitet[…]

Hårdheten

När man mäter hårdheten i vatten så mäter man förekomsten av kalcium- (Ca2+) och magnesium joner (Mg2+) i vattnet. Hårdheten hjälper indirekt till att stabilisera akvarievattnets pH-värde. Diskus i ett sällskapsakvarium klarar utan problem av att leva i mjukt till hårt vatten. Man kan mäta vattnets hårdhet med olika skalor. Den vanligaste förekommande är den Läs mer om Hårdheten[…]

Vattenkemi

Vattenkemin är viktig för våra fiskar, dock inte så viktig som många diskusnybörjare tror. Under senare år har diskusfantaster haft en förmåga att överfokusera på detta område och man mäter alla möjliga värden utan att egentligen veta vad man gör. De flesta diskusfantaster som avser att hålla odlad diskus klarar sig oftast med vanligt kranvatten Läs mer om Vattenkemi[…]