Sammanställnig över mediciner att köpa på apotek

PreparatVerksam delEffekt motDoseringÖvrigtKoksalt Gäl och hudparasiterI mjukt vatten 1g/15 l vattenFör kort bad (10-20 min) 10 g/l vatten.Metylenblått Svamp och hudparasiter100ml/100l av stamlösning med 1 g/l Malakitgrönt Hud- och gälparasiter6-8ml/100 l akvarievatten av stamlösning med 1g/lFärgar starkt. Giftigt.Kaliumpermanganat Svamp och utvändiga parasiter(stora och små), bakterier. Diskussjuka?För kort bad (30 min) 1 g/100 liter vatten.Använd ej på små diskus (<7,5 cm)det Läs mer om Sammanställnig över mediciner att köpa på apotek[…]

Magparasiter och gäl/hud- parasiter

Ibland är det mycket svårt att bli av med vissa parasiter på diskus. Orsakerna till detta kan givetvis vara flera men vanliga orsaker är:Fel diagnos och därmed fel medicin (flera olika arter av parasiter i samma grupp men de kräver lite olika behandling) resistens mot medicinen Avföring från en diskus med någon typ av mask Läs mer om Magparasiter och gäl/hud- parasiter[…]