Alkaliteten

Alkaliteten är ett mått på mängden bikarbonat och karbonat i vattnet. Det är alkaliteten som avgör vad man får för pH i vattnet. En hög alkalitet i vattnet gör att pH inte kan sjunka (alkaliteten buffrar vätejoner) och en låg alkalitet i vattnet gör att pH sjunker snabbt. I ett normalt sällskapsakvarium med diskus behöver Läs mer om Alkaliteten[…]

Vattenkonditionering eller skapa ett diskusvatten

Vid hållande av diskus och framförallt vid odling av diskus kan användning av torv vara ett enkel sätt att konditionera vattnet. Rätt torv sänker pH, minskar hårdheten och binder vissa skadliga ämnen som tidigare nämnts. Lämplig torv går att köpa i t.ex. akvariehandeln eller i en trädgårdsbutik under benämning svarttorv eller höghumifierad torv. Enklast att Läs mer om Vattenkonditionering eller skapa ett diskusvatten[…]

Nitrifikation

I den mat som vi ger fiskarna ingår proteiner och dessa innehåller kväveföreningar. Kvävet upptas i olika former av växterna, men i akvariet blir koncentrationen många gånger större än i naturen och växterna kan normalt inte ta hand om allt. Då stiger successivt koncentrationen. Koncentrationen kan bli så hög att det blir giftigt för fiskarna. Läs mer om Nitrifikation[…]

Temperatur

Diskusfiskar kräver en relativt hög vattentemperatur jämfört med flertalet andra akvariefiskar. Man måste kunna hålla temperaturen i intervallet 28.5-34 grader Celsius. Temperatur upp till 32 grader för yngel och temperatur därutöver för sjukdomsbekämpning. Vid lägre temperaturer trivs inte fiskarna så väl och deras aktivitet sjunker. Vid högre temperaturer sjunker syremängden i vattnet och till slut Läs mer om Temperatur[…]

Belysning

I Amazonas är det ljust 12 till 14 timmar per dygn. Ljusstyrkan varierar kraftigt beroende på om floden ligger i skugga eller i direkt solsken. Andra faktorer som spelar in är hur mörkt vattnet är, om solen är i moln osv. En ung grupp med virgin red. Diskusen har en förmåga att anpassa sig till Läs mer om Belysning[…]

Inredning i diskusakvariet

Diskus kan man hålla i akvarium med sand eller grus. Rötter är en mycket lämplig inredning i ett diskusakvarium. Denna bilden är fotograferad hemma hos Johan Nilsson. Det är åtskilliga diskusfantaster som föredrar att hålla diskusfisk i akvarier utan bottenmaterial. Det underlättar renhållning och skötsel men kan av en del uppfattas som tråkigt. En mellanväg, Läs mer om Inredning i diskusakvariet[…]

Diskusakvariet

Vad för akvarium ska man ha till diskus? Hur stort ska det vara? Hur ska akvariet inredas och skötas? Detta är exempel på frågor som behandlas i detta avsnitt. Exemplen på inredningar som man kan ha i ett diskusakvarium är otaliga. Rötter, stenar och andra naturliga material kan bidra till att bygga upp naturliknande miljöer. Läs mer om Diskusakvariet[…]