juli 31, 2017

Championat 2018

Under   vecka   16,   den   20:e   till   22:a   april   2018   håller   Nordiska   Diskussällskapet   ett    championat   i   Ullared,   med   diskusfiskar.   Cirka 100  akvarier   kommer   att   sättas   upp   för    tävlingsfiskarna.   Mässhallen   där   utställningen   sker   är  på  ca  1000   kvadratmeter.  

I   hallen    kommer   olika   föreningar   och   företag   beredas   plats.   Internationella   domare   från   runt   om    i   världen   kommer   att   bedöma   fiskarna   och   likaså   kommer   föredragshållare   hålla   olika    föredrag   i   konferenssalarna   på   hotellet   som   ligger   i   anslutning   till   mässhallen.   Vi    erbjuder   er   som   leverantör   eller   förening   en   mässplats   på   3x2   meter   för   den   ringa    kostnaden   av   1000:-­‐   Sek.  Eller om du som privatperson vill sälja lite.   

Vill   du   bara  synas   på   championatet   med   ert   företag   eller   förening   är   det   en   kostnad på 500:- .   Ni    tillhandahåller   skylt   som   vi   sätter   upp   i   lokalen.      Naturligtvis   så   önskar   vi   även   en   del   priser   till   våra   lotterier.      Anmäl   ditt   intresse   till   vår   kassör   som   har   mailadress   Lars-­Olof@omfors.se     eller      telefon   +46   708   189084.   

Vi räknar med att många besökare kommer från köpcentret GeKås som ligger i anslutning till mässhallen. Medlemmar i Diskussällskapet har fri entré.