Daphnier

Det finns upp till ca ett hundratal sorter av daphnier. Av de flertalet kända dapniearterna är det ett fåtal som är intressant som diskusfoder. Man har odlat daphnier i över 130 år.

”Daphnia magna” lever i näringsrika vatten, som gödslats av kor, fåglar etc. Man letar efter ”Daphnia magna” i dammar där vattnet temperatur är över 15 grader. Det är ofta ”Daphnia magna” man hittar i zooaffärer och den sort som passar diskus bäst. Den blir ca 5 mm stor.

De andra sorterna daphnier som man kan hitta i zoo affären ibland är, Daphnia plux, Daphnia longispina, Daphnia cucullata och Daphnia bosmina. Dessa är inte så lämpliga som diskusfoder då de oftast är för små så att diskusen är inte intresserade av dom som foder.

Dafnier har använts som akvariefoder i flera hundra år. Det finns flera sätt att få tag i dafnier; antingen odlar man dom själv i ett kärl, eller så fångar man dom själv. Ibland finns det även möjlighet att hitta levande i sin lokala zooaffär.

En gammal plastlåda. I lådan finns gammalt kranvatten utblandat med hönsgödsel. Alla prickarna som syns på bilden är daphnier.

Dafnier är mellan 0.25 till 5 mm stora. De har en kroppsfärg som går från grönaktigt till rödaktigt. De har ett tvådelat skal som omsluter kropp och ben. En dafnier har fyra till sex ben. Man känner igen dafnier genom deras hoppande rörelse genom vattnet.

Dafnier filtrerar vattnet efter olika bakterier, flaggelater och olika mikroskopiska alger. Fodret silas genom bukpartiet med hjälp av benen fram till munnen. Dafniers näringsvärde är inte det bästa, genom att tillsätta omega 3 och vitaminer i odlingsbaljan är det möjligt att förbättra dafniers näringsvärde. Dafnier får sin röda färg av karotider.

En vacker sommar dag när man har varit och hämtat daphnier till sina diskus. Ett mycket uppskattat inslag om man skall leka vildfångad diskus.

På vintern kläcks daphnier som har övervintrat antingen i grund på land eller i grunt vatten. Daphniers ägg har då oftast varit utsatt för både frost och uttorkning. Dessa ägg som har övervintrat är uteslutande honor. Dessa börjar sedan producera nya daphnier genom jungfrufödsel. När livsbetingelserna försämras framåt hösten börjar daphnierna att producera en ny sorts ägg som utvecklas till hanar. Hanarna parar sig sedan med honorna och skapar viloägg som väntar på nästa vår innan de kläcks.

Odling av daphnier kan göras i nästan vilket kärl som helst, det krävs dock viss övning för att lyckas. Exempel på kärl man kan använda är murarhinkar, akvarium, plastlådor etc. Man kan till och med odla dom i små 2 liters petflaskor om man inte behöver större mängder. Vanligt att man odlar daphnier i är balkonglådor och små barnpooler.

Se till att kärlet är utav ett material som inte löser upp sig i vattnet (vissa typer av plaster gör det). Se även upp med olika sorters metallkärl eftersom även dom kan ge avfällingar till vattnet. Använd ett kärl som är lågt och har en stor vattenyta, detta hjälper till att skapa ett utbyte av gaser i vattenytan.

Om man väljer att odla daphnier inomhus skall man låta behållaren genomluftas mycket sakta genom att man stoppar en syresten i botten. Genomluftningen hjälper till att hålla kulturen stabil och utbytet av syre vid ytan. Lämpligen placerar man även någon typ av lyse över akvariet som man reglerar med hjälp av en timer.

Daphnier klarar bra av att leva i en miljö där det finns lite syre och där tillflödet utav nytt vatten är väldigt litet. Om man väljer att syresätta sin behållare skall man därför tänka på att genomluftningen skall vara stillsam och man skall inte använda en syresten då det kommer att ta dö på daphnierna om man har otur.

Daphnier trivs bäst i ett pH-intervall mellan 6.5 till 9.5. De är inte så känsliga som diskusar för höga halter av ammonium, reproduktionstakten hos daphnierna sjunker dock för att till slut helt avstanna. Daphnier är dock känsliga för klor, metaller och andra gifter i vattnet. Använder man kranvatten till sina daphnier skall man låta det stå under flera dagar innan användandet.

Den bästa temperaturen att hålla daphnia magna är i intervallet mellan 18 till 22 grader. Monina varianten klarar av temperaturer mellan 5 till 31 grader. Den är dock inte så lämplig som foder till diskus.

Det finns flera olika sätt att föda sin daphnia kulturer. Principen är dock detsamma; att man odlar sin ”bakterie- kultur/alger” i en separat tiolitershink, sedan använder man några deciliter i veckan till sin kultur. Man måste anpassa hur mycket man matar kulturen då det är svårt att beskriva, men vattnet skall vara vitt/gult utan att vara mjölkigt.

Själva använder vi två metoder; det ena är att lösa upp hönsgödsel i tiolitershinken, låter den stå och fyller bara på vatten efter att vi använder det. Själva filtrerar vi vattnet genom ett kaffefilter innan vi matar daphnierna med vattnet. Det går även med en fördel använda ”liquid food” som man köper i zooaffären. Jäst med en tillsats av omega 3 går även det att använda för att bygga en bas för daphniafoder.

Om man vill kan man även odla alger i ett akvarium utomhus. Denna metod är dock mycket svårare i vårt klimat med mörka vintrar. Man placerar då ett akvarium utomhus med gammalt akvarievatten i. Efter ett tag får man en algtillväxt och ett vatten som är bra att mata daphnier med. Man skall mata sina daphnier dagligen med detta vatten.

Vanligt är att man tillsätter vitaminer och omega 3 i vattnet så att daphnierna hinner filtrera i sig dessa. Gör det dock i en separat bunke så att du inte förstör din kultur.

Att skaffa daphnier på sommaren och försöka odla dom i olika kärl tar ett tag att lära sig. När man väl har lärt sig konsten har man ett bra levande foder som man kan variera sin normala kost med.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *