Air-operated small filters

Ett luftdrivet småfilter kännetecknas av ganska liten filtervolym och att de drivs med luft. Som biologiskt filter får de betraktas som mindre bra. De har helt enkelt alldeles för liten filtervolym.

Vad de fungerar bra till är att ha torv i. Torven kan då hjälpa till att sänka pH i vatten för att göra det lättare för diskus att leka och trivas i akvariet. Ett annat alternativ är att ha zeolite i filtret som binder upp skadliga ämnen. Detta kan vara lämpligt i ett yngelakvarium.

Om man väljer att ha skummaterial i sitt filter kan det duga som ett mekaniskt filter för att samla upp skit ur vattnet. Den biologiska filtreringen får växter eller vattenbyten stå för, filtret lär inte vara till någon större nytta.

Fördelar Nackdelar
Billigt i inköp Värdelös filterkapacitet
Bra till torv Duger inte till stora akvarium
Bra till zeolite Inget huvudfilter
Mekaniskt filter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *