Aquarium for Breeding

Det mest naturliga är givetvis att låta fiskarna leka i ett planterat akvarium. Det sker också om man håller diskus i ett större inrett akvarium.

Det är emellertid mycket svårare att hålla rent i ett inrett akvarium. Därför kan det vara en bra idé att använda ett speciellt akvarium för leken.

Ett kalt akvarium med bara en vanlig kruka är en vanlig syn hos olika odlare. Oftast väljer paret krukan som lekmedium men i andra fall kan det bli rutan eller doppvärmaren.

Det är lämpligt att använda ett så kubiskt akvarium som möjligt, rymd 100-150 liter, inte större. Akvariet inreds endast med en bra doppvärmare, 1-2 filter, termometer och något för fiskarna att leka på. Inget bottenmaterial. På rutornas utsidor sätts något material som skärmar av från omgivningen (dock ej på framrutan, då missar man det roliga!)

Som filter används lämpligen något filter som inte kan suga in små yngel, t.ex. något filter med konstskumpatroner som drivs med luftpump. Dessutom kan man använda antingen ett litet ytterfilter eller ett gammaldags innerfilter (burk som man lägger substrat i).

Med hjälp av en syrepump och svarttorv i ett enkelt innerfilter kan man få ett bra lekvatten.

Under själva leken används endast filtret med skumpatroner (fördel om 2 patroner så en i taget kan rengöras) med svag genomluftning. Före lek används burken eller ytterfiltret för att få bra vattenvärden. Man lägger pellets eller bitar av svarttorv i filtret. Det sänker pH och påverkar även andra vattenvärden i positiv riktning. Efter leken när ynglen varit frisimmande någon vecka används båda filtren för maximal filtreringseffekt.

Som underlag för romläggning kan många olika saker användas, t.ex. lerkrukor, plaströr, skifferplattor, tegeltakpanna osv. Får inte fiskarna något leksubstrat leker de oftast direkt på rutan eller på doppvärmaren. På doppvärmaren dör emellertid äggen om man inte stänger av den direkt och ersätter den med en annan.

Även en enkel glödlampsbelysning bör finnas med i utrustningen. När ynglen är nykläckta kan det underlätta för ungarna att hitta föräldrarna om lampan är på dygnet runt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *