Artemia Salina

Artemia har använts som akvariefoder sedan 1920-talet. Det är mycket populärt att använda nyckläckt artemia som yngelfoder till diskus. Vad man gör är att man köper viloägg som man kläcker i saltvatten, sedan matar man diskusynglen med den nykläckta artemian.

Artemia har en grön till rödaktig kroppsfärg. Som fullvuxen blir artemia ca 12-14 mm lång. Artemia lever runt om i hela världen och finns i flera olika arter. Den lever bland annat i saltsjöar. Artemia har elva par simfötter och simmar med en glidande rörelse. I naturen lever artemia först och främsta av mikroskopiska grönalger, kiselalger och infusorier. Artemians röda färg kommer av karotinider och av hemoglobin. Artemia som lever i ett vatten som är mera salt är oftast rödare till färgen p.g.a. att halten hemoglobin i kroppen är högre för att halten syre i vattnet är mindre.

Artemiaägg går att köpa i zooaffären. Man skall lagra artemiaäggen i en miljö med låg luftfuktighet. Temperaturen skall även vara så jämn som möjligt. Om man inte lagrar äggen på rätt sätt kommer kläckningsresultatet bli mycket sämre. När man köper artemian skall den vara vakuumförpackad och datumstämplad.

De kan placeras i frysen i ett lufttätt kärl med kiselgel i. Kiselgel tar upp den eventuella fukt som finns i behållaren. Kiselgel följer oftast med i fickorna till skinnkläder, så fråga i en skinnaffär efter någon påse.

Salthalten som man skall använda när man kläcker artemia är en gravitet på 1.020 vid 24 graders vattentemperatur. Själv så blandar vi saltvattnet i en tioliters hink, för att få rätt salthalt så används gravitetsmätare som används till att mäta salthalten i saltvattensakvarium.

Det går självklart att måtta upp salt på känsla. Efter ett tag lär man sig hur mycket salt man behöver för att få en bra kläckning.

Hur snabbt artemian kläcks styrs av vilken temperatur man använder. Ett bra temperaturintervall är mellan 27 till 28 grader, då kläcks nästa all artemia inom 24 timmar. Vid lägre temperaturer kan det ta upp till den dubbla tiden. Under 21 grader kommer det inte att kläckas någon artemia.

För att få en bra kläckning krävs också att man har genomluftning av behållaren. Den skall vara måttlig och inte kraftfull; lagom så att äggen hålls flytande i behållaren. Undvik att använda en syresten. Syrestenen skapar försmå bubblor som kan leda till att artemian dör.

De olika faktorer som styr om artemian kläcks är som beskrivits ovan salthalten, temperaturen och genomluftningen. Tänk på att rent slarv kan leda till att man får en dålig kläckning. Felaktigt lagrade artemia ägg, smutsigt vatten, smutsig behållare etc. Nu när vi vet vad som påverkar kläckningen är det intressant att diskutera vad som är en lämplig behållare att kläck artemia i.

I zooaffären finns så kallade artemiakläckare. Dessa fungerar oftast bra om man vill kläcka en mindre mängd av artemia. Det vi rekommenderar är dock att man använder sig av två stycken 2 liters petflaskor.

Börja med att tvätta ur båda flaskorna grundligt. Första flaskan skall vi göra ett ställ av för den andra flaskan att stå i. Börja med att skära av den första flaskan någonstans på mitten. Den andra flaskan skär man av botten på. Behåll locket på den andra flaskan. Vänder man nu på andra flaskan har man en V-formad flaska som man kan ställa i den första flaskan. Syreslangen låter man gå ned genom den V-formade flaskan till botten av locket. Oftast har slangen en tendens att vilja åka ur flaskan hela tiden så vi brukar fästa slagen med en klädnypa.

För att kläcka artemian så fyller man upp sin petflaska med saltvatten som beskrevs ovan. Hur mycket artemia man skall kläcka beror på hur mycket yngel man har. Max mängd med artemia som vi brukar använda är en 1 tsk per 1.5 liter vatten.

För att kontrollera temperaturen i flaskan brukar vi använda en lampa. Själva använder vi antigen en skrivbordlampa eller en vanlig bordslampa. Lampan placeras på så långt avstånd från petflaskan så vi får rätt temperatur på vattnet.

För att skörda artemia gör man på följande sätt. Dra ur syreslangen. Fyll på med kranvatten upp till kanten på flaskan. Låt flaskan stå i ca 5 minuter. Om kläckningen har gått rätt kommer man se små röda artemia simma runt med en ryckig rörelse. I toppen av flaskan flyter de kläckta äggen. Med ett lätt tryck på petflaskan kommer vattnet med äggen att åka över.

I zooaffären köper man sig sedan vad som kallas för en artemiasil. Med hjälp av en syreslang är det sedan möjligt att suga ur artemian ur flaskan och undvika de sista äggen.

Om man vill kan man nu placera artemian i sötvatten för att bli av med en del av saltet. Själv gör vi så att vi tar en tallrik som vi lutar på sned och placerar artemian i denna. Sedan med hjälp av en syreslang så suger vi upp artemian och sprutar på sidan av föräldrarna.

När ynglen är lite äldre brukar vi ta artemian direkt från silen och i med den i akvariet.

Under åren har man utvecklat olika sätt att föda upp artemia till vuxen storlek i akvarium och olika typer av behållare. Vi kommer här att beskriva en metod utav de otaliga som finns. Första steget är att kläcka artemian som vanligt och fånga dom i sin artemiasil.

Som uppfödningsakvarium är det lämpligt att använda ett litet glasakvarium, en lämplig storlek kan vara 60*30*30 cm. Man fyller upp tanken med 20 cm med vatten. Enligt uppgift skall man teoretisk hålla upp till 73000 artemia i denna behållare. De uppgifter vi hittat dock är att duktiga hemma odlare kan klara av runt 15000 - 20000 st.

För att föda upp artemian krävs att man använder saltvatten. Detta saltvatten blandas till på samma sätt som vattnet till kläckningen. Skillnaden är dock att man skall ha en salthalt på 1.050 SG. Det vatten som avdunstar ersätter man antigen med osmosvatten, destillerat vatten eller kranvatten som fått stå till sig i 24 timmar. Se till att vattnet i behållaren håller en temperatur omkring 25 till 27 grader. Akvariet skall vara helt tomt. Man genomluftar akvariet svagt med en ”syrepump”. Ingen syresten.

Artemia äter genom att filtrera ytterst små partiklar ur vattnet. I naturen så äter artemian en alg som heter Dunaliella Sauna. Eftersom denna alg dock är svår att odla så finns det mera lämpligt artemiafoder att odla.

Ett sätt kan vara att använda hönsgödsel som man blandar ut i vattnet. Placerat i ett akvarium får man algblomning. Mindre mängder utav detta vatten används sedan till att mata artemian med. Själv har vi dock inte lyckats med denna metod. Man kan även prova att blanda ut jäst i vattnet.

Den metod som vi dock har lyckats bäst med som vi rekommenderar är att man köper Marine Liquify, en produkt som säljs till saltvattensakvarium. Fördelen med detta foder är att det är lätt att få tag i och man behöver inget ljus över akvariet.

Börja med att hälla upp en liter vatten i en petflaska. Fyll på med 1 droppe Marine Liquify per 5 liter vatten i artemiaakvariet. Skaka petflaskan väl så att vattnet blir ”vitt”. Häll sedan i detta vatten i artemiaakvariet.Vattnet skall bli svagt ”smutsigt”. Gör en ny stamlösning.

Under en period av 14 dagar är det lämpligt att göra ett 25 % vattenbyte. Man kan dock få fylla upp akvariet med vatten för att hålla en lämplig salthalt.

Som du säkert förstår kan man föda upp artemia på en rad sätt. En del väljer bara att flytta artemian till en ny petflaska och byter flaska med jämna mellanrum för att vattnet skall vara rent och matar på med lämpligt foder. Det krävs en viss träning men lyckas man har man en bra källa till levande foder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *