Bio filter

Biologiska filter kan vara såväl innerfilter som ytterfilter. Bland innerfilter kan nämnas såkallade bottenfilter, olika varianter med konstskumsmattor eller konstskumpatroner, Bio-max torn , våt/torra innerfilter och droppfilter som en del av akvariet.

Omvänt bottenfilter; Vattnet passerar ned genom ett rör under gruset i akvariet. Vattnet passerar upp genom gruset ut i akvariet.

Bottenfilter; vattnet passerar genom gruset i akvariet där bakterierna finns för att sedan sugas upp under bottenplattan ut i akvariet igen.

Bottenfilter är oftast effektiva men har nackdelen att de ska ligga under ev. sand i akvariet och de är då lite bökiga att rengöra. del av akvariet.

Droppfilter; Vatten pumpas upp till ett långt rör med biobollar. I toppen på röret fördelas vattnet i små droppar som sedan sipprar ned genom filtret. I botten på filtret trycker man in luft med hjälp av en syrepump.
Sandfilter; Vatten trycks in genom röret som gör att sand virvlar runt i flaskan. Vattnet passerar sedan ut i toppen på röret.

Filtermattor ger en mycket stor filteryta men passar kanske bäst i icke inredda prydnadsakvarier eftersom det kan vara svårt att dölja den inte allt för vackra filtermattan.

Olika filtervarianter med skumpatroner är ofta ett bra komplement i ett akvarium med stora diskusar och helt tillräckligt i akvarier för små diskusar. Det finns varianter som drivs av en elektrisk pump i akvariet men också luftdrivna varianter.

Detta lite ovanliga filter är inköpt i Tyskland. Det fungerar mycket bra på grund av att det är ett långsamt flöde genom filtermaterialet.

Bio-max torn är en filtervariant med ett antal svarta torn i akvariet (finns vägg för att dölja). Tornen kan innehålla olika typer av filtermaterial och har en förhållandevis stor volym. Jämfört med stora ytterfilter har de ett intressant pris.

Det våt/torra filtret är ett mycket effektivt filter p.g.a. den höga halten av syre i filtret. Det är lika viktigt att satsa pengar på ett bra filter som på bra fiskar.

De våt/torra filtren och interna droppfiltren är nog de mest effektiva om man har en stor filtervolym och ett substrat med mycket porer så att det blir en stor inre yta.

Det finns några våt/torra motordrivna innerfilter på marknaden. I dessa filter pulserar vattennivån upp och ner.

Interna droppfilter kan iordningställas genom att en del av akvariet avdelas med en glasvägg. Denna del inreds med filtermaterial, till exempel skumbitar eller biobollar. Ska man få bra effekt bör vattnet strila/duschas över substratet.

Denna typ av skumfilter fungerar bra som hjälpfilter eller som lekfilter.

Bland ytterfiltren är de effektivaste de så kallade intervallfiltren. I dessa sjunker och stiger vattennivån vilket möjliggör för större mängder nyttiga bakterier att leva i filtret.

På marknaden efterfrågar akvarister allt starkare pumpar, det vill säga pumpar som kan pumpa så många liter som möjligt per timma. Det har emellertid visat sig att starka flöden motverkar uppbyggnaden av stora bakteriekulturer. Därför bör man vid konstruktion av egna filter inte satsa på kraftfulla pumpar i tron att det blir effektivare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *