Breeding

Det allra enklaste sättet att få ett par är om man har ett antal könsmogna djur av sorten man vill odla. Då låter man dem gå tillsammans under gynnsamma förhållanden i ett stort akvarium. Förr eller senare kommer det då att utkristallisera sig ett eller flera par. Det underlättar givetvis om man också ser till att fiskarna har tillgång till något lämpligt att lägga ev. rom på.

Om man ska välja ut ett par ur en grupp fiskar utan att de själva valt kan det vara värt att tänka på följande

-att djuren är könsmogna

-att få ett djur av resp. kön

-att fiskarna inte har några ärftliga defekter

-att de har de egenskaper man eftersträvar (färg, form osv.)

-att de inte har visat sig speciellt mottagliga för sjukdomar

En diskus med 1 dag gammal rom. Viktigt att vattnet är mjukt och surt för att man skall få bra resultat på kläckningen.

Diskusfiskar blir könsmogna efter ungefär 12-18 månader. Oftast blir honorna könsmogna tidigare än hanarna (en ej könsmogen hane innebär uteblivet lekresultat). Små honor har ofta mindre äggstockar än stora och producerar därmed normalt mindre kullar (det finns också en tendens till att när en hona väl börjat leka avtar hennes tillväxthastighet). Blir mängden rom för liten äts den ofta upp och fiskarna gör ett nytt försök. Se därför till att honan inte är för liten. Omvänt kan det vara problematiskt om honan är betydligt kraftfullare och större än hanen. Då fungerar inte alltid samspelet och ibland vill inte honan alls.

En hona med 5 dagar gamla yngel som snart skall bli frisimmande.

Bara för att två fiskar hänger ihop kan man inte utgå från att de är ett par. Jo ett par är de givetvis men vi har flera gånger upplevt att två honor lägger rom tillsammans. Är man på plats och ser romläggningen är det lätt att konstatera att det är samma kön men annars kan man bli konfunderad över varför det ej blir ungar.

En diskus med ca 10 dagar gamla yngel på kroppen.

De i litteraturen oftast omnämnda genetiska defekter som kan vara aktuella är "halva" gällock, deformerade ögon eller fenor, deformerade ögon och krokig ryggrad. Djur med dessa defekter ska ej användas i avel.

Diskusyngel på kroppen på hanen. När ynglen är såhär pass små så simmar de enbart ett par centimeter från föräldrarnas kropp.

De egenskaper som är eftersökta när det gäller fiskens utseende är t.ex. god rund kroppsform, viss ögonfärg, viss kroppsteckning och färg.

Här har ynglen blivit så pass gamla så de vågar lämna honan ett 10-tal cm för egna simturer.

Sist men inte minst anser vi att det är viktigt att avkomman blir frisk och vital. Odla därför inte på fiskar som har återkommande problem och drabbas av sjukdomar om man kan hänföra det till att det alltid är samma individer som drabbas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *