Filter and its function

Ett filter kan ha olika funktioner. De flesta filter har någon typ av mekanisk funktion dvs. lösa mindre partiklar fastnar i filtret. Dessutom kan flertalet filter fungera mer eller mindre biologiskt. Det innebär att det i filtermaterialet byggs upp bakteriekolonier som kan bryta ned olika restprodukter som finns i vattnet. Ju större filtermedievolym och porvolym/yta Read more about Filter and its function[…]

The alkalinity

Alkaliteten är ett mått på mängden bikarbonat och karbonat i vattnet. Det är alkaliteten som avgör vad man får för pH i vattnet. En hög alkalitet i vattnet gör att pH inte kan sjunka (alkaliteten buffrar vätejoner) och en låg alkalitet i vattnet gör att pH sjunker snabbt. I ett normalt sällskapsakvarium med diskus behöver Read more about The alkalinity[…]

Bio filter

Biologiska filter kan vara såväl innerfilter som ytterfilter. Bland innerfilter kan nämnas såkallade bottenfilter, olika varianter med konstskumsmattor eller konstskumpatroner, Bio-max torn , våt/torra innerfilter och droppfilter som en del av akvariet.

Interior of the aquarium

Diskus kan man hålla i akvarium med sand eller grus. Rötter är en mycket lämplig inredning i ett diskusakvarium. Denna bilden är fotograferad hemma hos Johan Nilsson. Det är åtskilliga diskusfantaster som föredrar att hålla diskusfisk i akvarier utan bottenmaterial. Det underlättar renhållning och skötsel men kan av en del uppfattas som tråkigt. En mellanväg, Read more about Interior of the aquarium[…]

Nitrification

I den mat som vi ger fiskarna ingår proteiner och dessa innehåller kväveföreningar. Kvävet upptas i olika former av växterna, men i akvariet blir koncentrationen många gånger större än i naturen och växterna kan normalt inte ta hand om allt. Då stiger successivt koncentrationen. Koncentrationen kan bli så hög att det blir giftigt för fiskarna.

Temperature

Diskusfiskar kräver en relativt hög vattentemperatur jämfört med flertalet andra akvariefiskar. Man måste kunna hålla temperaturen i intervallet 28.5-34 grader Celsius. Temperatur upp till 32 grader för yngel och temperatur därutöver för sjukdomsbekämpning. Vid lägre temperaturer trivs inte fiskarna så väl och deras aktivitet sjunker. Vid högre temperaturer sjunker syremängden i vattnet och till slut Read more about Temperature[…]

Filter material

Olika filtermaterial har olika uppgifter. Ett sätt att klassa filtermaterial är i följande grupper   Mekansiska Biologiska Adsorptiva Kemiska Inget filtermaterial är viktigare än det andra, alla har sin uppgift. Mekaniskt filtermaterial kan vara bra att använda om man skall göra ett grumligt vatten klart. Det biologiska filtermaterialet kan man använda för att omvandla giftiga Read more about Filter material[…]