Colours

Diskus visar ganska tydligt hur den mår och vilken rang den har i ett akvarium. Nedan följer en kort beskrivning av några vanlig färgsättningar. Om du har någon förädlad sort så syns det inte lika lätt då man ibland har odlat bort de vertikala svarta banden och förmågan hos diskusen att mörkna och ljusna.

Diskusen behöver inte alltid vara sjuk bara för att den råkar vara mörk eller visar de svarta ränderna under en dag eller två, det kan lika väl vara tillfälliga problem med vattnet eller något annat som stör den i omgivningen.

Innan man köper en diskus kan det vara bra att känna till hur en diskus färgar vid olika tillfällen. Och även om man tänker att leka fisken.

Svart kroppsfärg. Fenorna är inte utspända och fisken andas kraftigt. Hänger på botten eller vid ytan. Äter inte. Tunn över pannan. Trasiga fenor. Denna fisk är ofta sjuk.
Gråsvart kroppsfärg. Kraftiga svarta vertikala ränder. Andas kraftigt. Inte utspända fenor. Äter men spottar ut maten. Ofta sjuk.
Ljus kroppsfärg. Andas normalt ofta utspända fenor. Fäller ihop fenor vid närvaro av andra diskusar. Har kraftiga svarta ränder till och från. Denna diskus står lågt i rang eller har precis fått stryk av en mera dominant diskus.
Gråsvart kropp. Vertikala ränder som är svagt tydliga i en vitaktig färg. Fenorna är utspända till max. Den blåser ut gälarna. Denna diskus skall slåss och visar det mest hotfulla beteende den vet.
Svart i huvudet och ut i fenorna. Kombineras med skakningar och bugningar. Visar ofta 3 till 4 linjer längst bak på kroppen. Denna fiskar skall börja att leka eller har rom.
Ljus i huvudet och mörkar längre bak på kroppen. Visar till och från de svarta ränderna på kroppens bakre delar. Blir även ibland helt svart på kroppen. Denna diskus har yngel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *