Common problems associated with breeding

Det kan finnas flera orsaker, bl.a. att någon av fiskarna är för ung eller att det trots allt inte är ett par. Det kan också vara så att ena parten inte är så intresserad. Man bör givetvis kontrollera att båda fiskarna verkligen är friska. Sjuk fisk kan vara orsak till utebliven lek.

Man kan prova med att låta paret tillfälligt få konkurrens från en tredje fisk. Passa dock på så att inte fisken kommer till skada. Det kan också bli aktuellt att byta ut ena parten.

Här har ynglen gått för länge med föräldrarna så där de ätit på kroppssidan har det blivit ett stort sår.

Det kan också hjälpa att sänka belysningen eller att skärma av akvariet lite. Inga vattenbyten bör göras på e.m. Fiskarna leker oftast några timmar innan ljuset släcks och då kan ett sent vattenbyte göra att de kommer ur rytm.

Man kan också prova på att öka eller minska fodermängden under 3-5 veckor.

Här har ynglen gått för länge med föräldrarna så där de ätit på kroppssidan har det blivit ett stort sår.

Fiskarna äter upp romen. Ofta beror det på att en av parterna är ung och oerfaren. Låter man dem hålla på och leka några gånger löser det sig ofta av sig självt. Om fiskarna äter äggen efter det att de möglat är det deras sätt att hålla rent bland de friska äggen och inget problem.

Fiskarna äter också ofta upp romen om honan endast lägger ett fåtal ägg (25-50 korn). Det är precis som om de tycker att med så få ungar är det inte lönt. Om man trots allt vill få fram ungar av äggätare kan man försöka att sätta nät över äggläggningsplatsen. Nätet tas bort när ungarna kläckts. Då brukar de inte äta upp dem.

Svarta avbrutna ränder på yngel är förmodligen genetiskt betingat. Även på vildfångade vuxna diskusar kan man se icke hela svarta ränder. Rommen blir vit och möglar

Rommen blir vit och möglar

Möglande rom som utsatts för en inte optimal vattenkvalitet.

Kan bero på ett svampangrepp men ofta kommer svampen p.g.a. att rommen inte är befruktad. Utebliven befruktning kan bl.a. bero på för kraftig vattenrörelse i akvariet under befruktningen, att det är två honor som lekt eller att hanen är steril. Det kan också bero på vattenvärdena. Vid högt pH och höga salthalter kan äggen "torka ut" och de kläcks ej. Istället möglar de.

Prova med att strypa filtrets vattenutsläpp, kolla vid lek att det är ett par och låt dem försöka igen efter att vattenvärdena kontrollerats. Vid svampangrepp kan man också ibland ha framgång med att använda medicin mot svamp. Oftast något preparat med methylenblått i.

Att temperaturen är för hög. Optimal temperatur för lek är 27-28 grader

Föräldrarna äter upp ungarna. Förekommer vanligen vid mycket små kullar eller om vattenvärdena inte är riktiga. Oftast är det en av föräldrarna som har detta beteende. Ta bort den, den andra klarar bra att föda upp ungarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *