Conditioning fish for breeding

För att få fiskarna på lekhumör kan de behöva konditioneras (ibland går det utan några speciella insatser). Det handlar om att försöka efterlikna någon eller några av de faktorer som gör att fiskarna påbörjar lek. Man försöker efterlikna det sätt som förhållandena varierar i Amazonas under året vad avser såväl vattnet som fodertillgång m.m. Det lönar sig att vara insatt om förhållandena i fiskarnas ursprungsmiljö.

Yngel som precis har blivit frisimmande. Bilden är tagen av Björn Ericsson.

För de flesta odlingsvarianter av diskus räcker det oftast med att under en tid ge dem extra rikligt med varierande foder, gärna olika sorters mygglarver, och dessutom tätare vattenbyten. Vid vattenbytena kan temperaturen på det nya vattnet gärna vara någon/några grader lägre än akvariets vatten.

Om inte detta räcker så läs vidare i det fördjupade avsnittet om att trigga lek som följer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *