Conductivity

Konduktiviteten/ledningstalet speglar salthalten i vattnet. Vatten med mycket salter leder ström bättre än vatten med få salter. Det är det man utnyttjar när man mäter konduktiviteten. När man mäter konduktiviteten mäter man alla typer av salter gemensamt. Man använder därför också ofta konduktiviteten som ett mått på hur mjukt ett vatten är.

Konduktiviteten mäter antalet salter gemensamt i ett vatten. Det finns ingen anledning för den normale akvaristen att mäta ledningstalet i akvarium

De mätinstrument som finns mäter salthalten i microsiemens (mS). För våra syften är det lätt att komma ihåg att 1 ms motsvarar 2 ppm (parts per million) och att ett 1 dH är lika med 18 ppm kalcium karbonat. Man brukar även säga att om ett test mäter den generella hårdheten så är magnesiuminnehållet 20 % av kalciumkarbonatvärdet. Detta innebär att om man har 80 ppm så motsvarar det 100 ppm totalhårdhet. Det ger följande lathund.

1 DH 18 ppm 32 µS/cm
2 DH 32 ppm 64 µS/cm
3 DH 54 ppm 108 µS/cm

Det skall påpekas att tabellen är ungefärlig. Om man har kranvatten med hårdheten dH 3 fast ledningstalet mäter 240 µS/cm så är det andra joner i vattnet som gör ledningstalet blir högre. Bästa resultatet får man om man gör en egen tabell. Mäter man dGH och dKH vid olika blandningsandelar av kranvatten och avjoniserat vatten (osmosvatten) så kommer man snabbt att lära dig vad en viss blandning ger för ledningstal.

De uppgifter som finns i litteraturen tyder på att man kan hålla diskus vid ledningstal mellan 10 och 300 µS/cm. Kanske vid ännu högre ledningstal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *