Cultivation variants

Tyvärr finns det idag ingen vedertagen klassificering/indelning av de olika odlingsvarianter som finns på marknaden. Till stor del är fiskarnas namn så kallade handelsnamn, det vill säga namn som förväntas vara så säljande som möjligt. Detta innebär att olika odlare sätter sina egna namn på de odlingsvarianter de tar fram vilket leder till att fiskar som ser helt lika ut kan ha helt olika namn i handeln eller tvärtom.

Vackert Röd diskus från Asien. Denna typ av diskus är mycket ovanlig.

Här har vi gjort ett försök att dela in fiskarna i några huvudgrupper utifrån det intryck man får av fiskarnas huvudsakliga kroppsfärg. Under varje grupp beskrivs några varianter kort.

En exemplarisk snygg Rödturkos diskus som är väl genomtecknad och med en bra röd bakgrund.

Inom respektive grupp tas upp såväl varianter, som grundar sig på urval från vildformerna, som nya varianter som framkommit med hjälp av den så kallade Pigeonblood-varianten samt korsningar mellan dessa. Observera att Pigeonblood och Blue Diamond inte mörkfärgar och inte visar några lodräta linjer vilket kan göra det svårare att bedöma deras sinnesstämning och hälsa.

Denna lista skall inte ses som komplett på något sätt. Alla färgvarianter är inte heller stabila utan man kan vid odling av en viss variant få avkommor som ser ut som andra färgvarianter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *