Diagnosis – Fenor

  • F1 : Vita prickar
  • F2 : Utdragna vita prickar/små blemmor, "kommatecken"
  • F3 : Avkortad stjärtfena med tunn vit kant (ibland även andra fenor)
  • F4 : Upplösning/nedbrytning av fenorna (mellan fenstrålarna)

F1 :

Små vita prickar( ca 0,5 mm) spridda över hela fisken. Även fenorna. Vitapricksjukan (Ichthyophterius ). Inte så vanlig på diskus eftersom den normalt inte trivs vid så höga temperaturer, men det finns stammar som klarar av det. Parasiten lär inte föröka sig vid högre temperaturer. En annan parasit (Oodinium) ger också vita prickar men mindre så att fisken ser ut som om den var rullad i mjöl. Symptomen går ej att förväxla men samma behandling hjälper. Behandlingsförslag: Höj temperaturen sakta till 32-34 grader. Se till att vattnet är väl syresatt. Behandla tex. med Waterlifes Protozin, Tetras Contra Ick, Seras Costa med eller motsvarande från annan leverantör.

F2 :

Uppträder både på kropp och fenor. Ofta ej så distinkta och klart avgränsade som vita prick. Ej heller lika cirkelrunda. Kan bero på vattenkvaliteten, för höga nitrit- eller nitratvärden. Behandlingsförslag: Gör vattenbyte (kolla även filter och botten avseende renhet, rengör vid behov) och se sen till att komma in i ett rutinlagt vattenbytarschema. Har vattenbyten skett regelbundet kanske man bör överväga att byta större mängd och/eller oftare.

F3 :

Yttre delen av stjärtfenan och ibland även övriga fenor har försvunnit/ramlar av och efterlämnar en smal vit kant. Uppkommer vanligen vid starkt belastat vatten eller vid nedkylt vatten t.ex i samband med transport. Observera att även fenstrålarna försvinner. Om fenan endast försvinner mellan fenstrålarna, gå till D4. Behandlingsförslag: Se till att vattenkvalitet och temperatur blir den rätta så växer fenorna ut igen.

F4 :

Fenröta. Uppträder normalt endast vid dålig vattenkvalitet. En successivt bredare vitaktig kant utbreder sig på fenan. Fenan upplöses mellan fenstrålarna. Behandlingsförslag: I första hand vattenbyte och se över rutinerna för vattenbyten. Oftast räcker denna insats. Om inte behandla t.ex.med Waterlifes Myxazin, Tetras General Tonic eller Seras Bactopur. Fenan växer ut så länge lite frisk fena finns kvar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *