Diagnosis – General

A1:

Flera olika orsaker ger upphov till dessa symptom. Som alltid, kontrollera först vattentemperatur och vattenkvalitet (nitrat, nitrit, ammonium, pH). Dålig vattenkvalitet signaleras ofta genom att fiskarna mörknar men också genom ett mer nervöst beteende.
Om dessa värden är normala, gå vidare med att analysera om fisken ifråga ofta blir utsatt för "hack" av de andra fiskarna i akvariet. Att vara hackkyckling och lägst i rang kan ge upphov till dessa symptom och det kan dessutom sätta ner motståndskraften så att fisken lättare drabbas av sjukdomar.

Behandlingsförslag: Vattenbyte (2/3) och rengöring av filter (ej totalbyte av filtermassan) och ev. bottenmaterial (Ha gärna 2 filter i karet så kan du rengöra dem med några veckors intervall och hela tiden ha fungerande bakteriekulturer). Om du inte redan har gjort det eller bara "slarvat" sista tiden, se till att göra vattenbyten regelbundet (1-2 ggr/vecka). För att lätta på trycket för en hackkyckling ha om möjligt fler fiskar tillsammans (fördelar trycket) och se till att akvariet inreds med gömställen så att hackkycklingen kan komma undan. Utfodra gärna på flera ställen så att alla säkert får mat. Se även "D2".

A2:

Samma generella symptom som ovan men miljön i akvariet är ok. Friska fiskars avföring är oftast relativt kort,fast och mörk. Nu hänger avföringen kvar i långa trådar. Delvis ser det ut som tomt korvskinn med en och annan avföringsbit i. Färgen är genomskinligt vitaktig eller är den vit-/gulaktig slemmig. Fisken kan också vara svullen över buken. Vid långt framskridna angrepp slutar fisken att äta. Observera att även kraftiga angrepp av gälparasiter kan göra att fiskarna "tappar aptiten".
Orsakerna till dessa symptom är oftast någon form av infektion eller parasit i matsmältningsapparaten. Vanligast är nog angrepp av flagellater (t.ex. Hexamita) men även nematoder, bakterier osv. kan vara aktuella. Vid mycket starka flagellatangrepp kan också fenorna så småningom brytas ner (p.g.a. att flagellaterna tar näringen) och fisken bli mycket mager över nacken.

Det förekommer också att fisken har inälvsmask. Det kan ge likartade symptom. Oftast är fisken lätt svullen över buken. Ibland kan längre eller kortare vitaktiga avföringsbitar komma ut. Dessa är ej så genomskinliga som "korvskinnen" och innehåller inga avföringsbitar. Det är nämligen delar av inälvsmasken.

Behandlingsförslag: Utan närmre undersökning går det inte att fastställa vilken organism som ligger bakom. Flera av organismerna finns naturligt i fisken och sjukdomen blossar upp när fisken utsätts för någon form av stress så att dess motståndskraft minskar. Flera odlare och författare menar att vanligast är angrepp av flagellater (oftast lång hängande avföring, vitaktig) varför man i första hand bör behandla mot detta med t.ex. Octazin, Hexa Ex, Super Killer eller Flagyl från apoteket (receptbelagt). Behandla alla fiskar i karet. Observera att man bör behandla minst 2 ggr mot flagellater (ibland 3). Avståndet mellan behandlingarna ska vara 3-5 dagar. I övrigt följ instruktionerna noga.
Det lär finnas resistenta stammar av flagellater. De är mycket svårbekämpade om det överhuvudtaget går att bekämpa dem.

Har man upptäckt bitar av inälvsmask behandlar man mot det med t.ex. Tapeworm Fluke care eller Droncit som finns att köpa receptfritt på apoteket.

Nyligen har asiaterna utvecklat ett preparat; Super Killer som bekämpar såväl nematoder som flagellater. Vid användning av detta preparat har det också visat sig att det tar åtminstone vissa inälvsmaskar .

Nematoder kan också bekämpas med Filaria Capillaria eller Flubenol (receptbelagt). Behandlingen med Flubenol tar rätt lång tid.

Äter fiskarna redan vid första behandling eller efter någon/några behandlingar kan man blanda medicinen i fodret. Se resp. preparats anvisningar.

Försök utförda av T.Fairfield visar att vitlök i fiskmaten hjälper till att kontrollera angrepp av nematoder (Capillaria sp.). Det kan därför vara ide att använda detta för att mota nematoder. Dessutom anses vitlök också vara antibakteriellt, varför vitlöksfodret också kan ha effekt och motverka bakteriella angrepp som kan följa efter andra angrepp. Förslag på "medicinmat" är 20-25g färsk vitlök per kilo foder med hjärta. Medicinfodret används 1- 1.5 veckor. Därefter ett foder med mindre vitlök, 5g/kg foder. Total behandlingstid 5-6 veckor. Vitlöksfoder förespråkas t.ex. av diskuslegenden Jack Wattley från USA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *