Diagnosis – body

  • K1 : Runda prickar
  • K2 : Utdragna vita prickar/små blemmor, "kommatecken"
  • K3 : Bomullsfiber-liknande utväxter
  • K4 : Avlånga ovala vitaktiga föremål upp till 10 mm
  • K5 : Klart avgränsade vitaktiga/genomskinliga områden 1-3 cm
  • K6 : Grumlig hud som faller av och lämnar "blodiga" fläckar
  • K7 : Slemhudsupplösning
  • K8 : Repor/skrapsår
  • K9 : Större, runda, rödaktiga irritationer/inflammationer

K1 :
Små vita prickar ( ca 0,5 mm) spridda över hela fisken.( Även fenorna.) Vitapricksjuka (Ichthyophterius ). Inte så vanlig på diskus eftersom den normalt inte trivs vid så höga temperaturer, men det finns stammar som klarar av det. Parasiten lär inte föröka sig vid högre temperaturer. En annan parasit (Oodinium) ger också vita prickar men mindre så att fisken ser ut som om den var rullad i mjöl. Symptomen går ej att förväxla men samma behandling hjälper.
Behandlingsförslag: Höj temperaturen sakta till 32-34 grader. Se till att vattnet är väl syresatt. Behandla tex. med Waterlifes Protozin, Tetras Contra Ick, Seras Costa med eller motsvarande från annan leverantör.

K2 :
Uppträder både på kropp och fenor. Ofta ej så distinkta och klart avgränsade som vid vitapricksjukan. Ej heller lika cirkelrunda. Kan bero på vattenkvaliteten, för höga nitrit- eller nitratvärden.
Behandlingsförslag: Gör vattenbyte (kolla även filter och botten avseende renhet, rengör vid behov) och se sen till att komma in i ett rutinlagt vattenbytarschema. Har vattenbyten skett regelbundet kanske man bör överväga att byta större mängd och/eller oftare.

K3 :
Utväxt av små bomullsfiber-liknande "tussar" tyder oftast på svampangrepp. Flera svampar är enligt litteraturen mycket aggressiva och växer in i fisken. Har fisken fått en skada så att den vita vävnaden syns kan det vara en inkörsport för ett svampangrepp. Kan leda till snabb död.
Behandlingsförslag: Behandla t.ex med Waterlifes Protozin eller Bacteria Killer som även tar svamp.

K4 :
Enstaka organismer som sitter fast med ena änden i fisken. Parasiterande kräftdjur.
Behandlingsförslag: T.ex. Waterlifes Sterazin eller Tetras General Tonic.

K5 :
De små grumliga områdena syns ofta endast i viss vinkel t.ex rakt framifrån. Orsakas av en protozoa som heter Chilodonella. Förändringarna ofta runda eller eliptiska.
Behandlingsförslag: Waterlifes Protozin, Tetras Contra Ick, Seras Costa Med eller vid mildare angrepp med salt (utan jod) t.ex 1g till 12,5 l vatten i akvariet. Saltbehandlingen kan avslutas efter fem dagar.

K6 :
Om huden blir grumlig på lite större områden och sedan faller av och efterlämnar blodiga sår är fisken sannolikt angripen av en flagellat kallad Costia. Den angriper bara fiskar som av någon anledning är i nedsatt kondition t.ex. efter en svår transport/import. Kraftiga angrepp efterföljs ofta av bakteriella infektioner.
Behandlingsförslag: T.ex. Waterlifes Protozin. Även koksalt (utan jod) fungerar. 1 g/15 liter vid D.h. under 5 och 1g/8 liter vid D.h. 6-12. 3g/ liter vid D.h. över 12.

K7 :
Fiskarna mörkfärgas och slemhuden tjocknar och blir grumlig. Den faller sedan av i större eller mindre bitar. Detta belastar vattenkvaliteten. Orsakerna till slemhudsupplösning kan vara flera. Dels den tidigare nämnda vita prick (Ichthyophthirius) dels den så kallade diskussjukan. Vita prick angrepp är relativt ovanliga och förekommer normalt endast om temperaturen en längre tid varit 28 grader eller lägre. Förs ofta in med andra fiskar och är därför vanligast i sällskapsakvarium. Huden flagar av vid starka angrepp.
Diskussjukan. Förloppet går fortare och det förefaller enligt tillgängliga beskrivningar som om större sjok av slemhud faller av. Slemhudsförändringarna ser ofta ut som ett nätmönster. Fiskarna kan dö inom 5 dagar. Extremt smittosamt. Börjar ofta med att fenorna ser grumliga och korniga ut. Fiskarna blir apatiska och mörkfärgade, mycket skygga och nervösa. Ställer sig samtliga i något hörn alt. ligger på bottnen eller hänger vid ytan. Förefaller ännu inte vara klarlagt den egentliga orsaken. Såväl virus som bakterier diskuteras.
Behandlingsförslag: Oberoende av vilken av sjukdomarna det är är det viktigt att genom vattenbyten se till att vattenkvaliteten är god. Den avfallande huden belastar vattnet kraftigt. Vid diskussjuka sägs det även att det är en fördel att lämna fiskarna ifred i mörkt akvarium. Vid vitapricksjuka är preparat med malachitgrönt effektiva t.ex Waterlifes Protozin. Vid diskussjuka tyder uppgifter på att behandling mot bakterier kan ha viss effekt. D.Untergasser nämner i sina böcker om sjukdomar att han erhållit bra resultat med några olika bredspektrum antibiotika. Det enda "akvarieaffärs"-preparat mot diskussjuka vi känner till är Supercin som lär ha rönt stor popularitet i England. Men det kan också vara ide att prova med någon baktericid t.ex. Waterlifes Myxazin eller Tetras Bactopur. Dessutom kan man med preparat sakta sänka pH ner mot 4,5. Bakterier trivs inte vid låga pH.
Ett preparat som kaliumpermanganat är enligt uppgift också effektivt. Använd en 1% lösning. 1ml/liter vatten i max 30 minuter.

K8 :
Repor/skrapsår. Uppstår ofta när man infångat fiskar i ett akvarium. Går reporna så djupt att det vitaktiga "köttet" friläggs bör man vara observant på risken för bl.a. svampangrepp. Normalt räcker det att avvakta och ingen behandling behövs, men vid större eller fler djupare repor/skavsår kan det vara befogat att flytta fisken och ge en svampbehandling. Vissa svampangrepp är nämligen mycket aggressiva och när symptomen syns tydligt kan det vara för sent och fisken dör.
Behandlingsförslag: T.ex. Waterlifes Protozin eller Seras Mycopur .

K9 :
Större rundaktiga irritationer/rodnader. "Sugmärken". Orsaken ofta någon mal som finns i akvariet. Nattetid ger de sig ibland på diskusarnas sidor. Behandlingsförslag: Ta bort malen/malarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *