Diagnosis

Följande är grundat delvis på egna erfarenheter, men till stor del på andras erfarenheter och litteraturuppgifter. Det är ett försök till systematisering av en diagnosteknik. I texten föreslagna preparat kan mycket väl ersättas av andra fabrikat med motsvarande effekt.

Grundläggande är att erbjuda fiskarna en bra miljö. Temperatur, vattenkvalitet osv. måste vara så optimala som möjligt. Då ökar fiskarnas motståndskraft och få sjukdomar bryter ut.

Observera att varianten Pigeon blood och närliggande varianter har visat sig mycket robusta och klarar ofta sjukdomar bättre än andra diskus. De kan även bära på sjukdomsorganismer som de själva klarar men som bryter ut hos andra varianter. Karantän rekommenderas. Även de varianter som saknar lodräta svarta ränder kan vara lite knepigare eftersom de inte mörknar och "tecknar" symptom lika tydligt som andra varianter.

Att blanda nyinköpt vildfångad fisk med odlade varianter kan också vara riskabelt. De har med största sannolikhet anpassat sina immunsystem till helt olika flora av mikroorganismer och den viltfångade fisken är ej heller van vid det större "infektionstrycket" i akvariemiljön.

Att behandla en åkomma utan att säkert ha fastställt vad det är har vissa likheter med att släppa upp två boxare med förbundna ögon i en boxningsring. Stor sannolikhet att man bommar men ibland blir det träff ! (och ibland träffas domaren!). Oberoende av om det blir träff eller ej är boxarna rejält trötta efteråt, samma gäller för våra skyddslingar. Det tar på krafterna att bli utsatt för olika behandlingar. Dessutom bidrar onödig medicinering till att motståndskraftiga stammar av patogener, t.ex. bakterier, byggs upp. Idag finns redan vissa patogener som medicinerna inte biter på. Dessutom kan flertalet preparat slå ut filterbakterierna.

Därför bör man på ett systematiskt sätt analysera symptom och möjliga orsaker innan man sätter in en behandling. (Helst bör man lära sig mikroskopering och dissekera en och annan död fisk). Innan behandling sätts igång ska man också se till att det är rent i akvariet, att inga andra preparat används, ev. UV-filter är avstängt osv. När behandlingen slutförts ska vattenbyten ske och filtrering över aktivt kol genomföras. Nedanstående beslutsträd för fastställande av trolig sjukdomsorsak grundar sig enbart på det som du kan se med blotta ögat.

 

  • Är det enbart allmänna symptom som t.ex. mörknande kropp, fisken tappar vikt, aptitlöshet, skygghet, hastiga simrusher.(Inga precisa som prickar m.m.)? Om ja, läs avsnitt "Allmänt" nedan. Om nej gå vidare.
  • Är det mer precisa symptom som prickar, fläckar, tussar, beläggningar, grumlingar osv. På huvudet? Om ja, läs avsnitt "Huvudet".
  • På kroppen? Om ja, läs avsnitt "Kroppen".
  • På fenorna? Om ja, läs avsnitt "Fenor".

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *