Diskus Aquarium

Vad för akvarium ska man ha till diskus? Hur stort ska det vara? Hur ska akvariet inredas och skötas? Detta är exempel på frågor som behandlas i detta avsnitt.

Exemplen på inredningar som man kan ha i ett diskusakvarium är otaliga. Rötter, stenar och andra naturliga material kan bidra till att bygga upp naturliknande miljöer.

Diskusen gillar att ha överblick över rummet, så överkanten på ett akvarium bör vara ca en meter över golvet. I naturen finner man diskusen på en till flera meters djup. Genom att få upp akvariet kan man ge fisken en falsk känsla av djupt vatten.

Det behövs inget speciellt akvarium för diskusfisk men man måste beakta att det är en stor fisk och därför behövs efterhand ett ganska stort utrymme även om fiskarna kan verka små när man köper dem.

För en halvvuxen/vuxen diskus behövs minst 50-60 liter vatten. Snålar man med detta är risken stor för återkommande sjukdomsangrepp. Det betyder i klartext att om man tänker hålla en handfull diskus bör akvariet rymma minst 250 liter. När man håller småfisk/ungfisk kan akvariet givetvis vara mindre. Man kan använda nedanstående tankeexperiment för att hitta rätt storlek på akvariet.

När man ser ett antal diskusar simmande i ett akvarium kan man i tanken omvandla dem till, till exempel, tetror. Man försöker föreställa sig hur många tetror varje diskus i akvariet motsvarar (tänk på fiskarnas volym/vikt). Sen ställer man sig själv frågan om man skulle kunna tänka sig att hålla så många tetror i akvariet. På så sätt kan man skaffa sig en viss känsla för problemet. Förutom vattenvolymen per fisk kan det vara en fördel om akvariet är lite högre, gärna mer än 40 cm, eftersom diskusfisken blir ganska högrest.

I övrigt är det en smaksak om man vill ha helglasakvarium eller akvarium med ram, samt vilken typ av bänk/ställning man vill ha och så vidare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *