Dry food

Det finns ett bra urval av torrfoder av olika fabrikat på marknaden och de flesta diskusar vänjer sig relativt snabbt vid att äta såväl flingor som pellets eller så kallade bits. Det går lättast att vänja fiskarna vid olika slags foder när de är små.

Detta är bara några av alla de olika diskusfoder som finns på marknaden. Kvaliteten skiftar stort mellan olika sorter.

Torrfoder är ett utmärkt komplement till olika typer av fryst foder hemgjort eller t.ex. fryst mysis eller mygglarver. De har dessutom fördelen att det går lätt att använda dem i olika typer av foderautomater.

När man använder torrfoder så använd sunt förnuft. Placera inte torrfoder på lysrampen, lämna inte locket av. Om du köper en stor burk placera då en mindre mängd framme och frys ned resten.

Vi har provat ett antal torrfoder och kommit fram till att Tetra Bits är mycket bra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *