Earthworm

Ett av de ”bättre” foderdjur man kan ge till diskus är daggmasken. Daggmasken tillhör familjen ringmaskar. Daggmaskars längd kan variera från 2 till 30 cm. Daggmask skall vara bra till rombildningen och även för att förhindra hål i huvudet på diskusen. Daggmaskar är tvåkönade, alltså är de både hona och hane. Men två maskar måste para sig för att äggen ska befruktas. Daggmaskens ungar utvecklas i gördeln.

Mask plockar man lättast på kvällen, antigen gräver man i kompost, lövhög eller ute i kökslandet. Bästa resultatet får man när det har regnat under sommarhalvåret.

Själv försöker vi att använda de mindre maskarna, vi försöker hålla oss i en storlek upp till ca 4 cm. Större maskar delar man med ett rakblad innan man matar dem till fisken. Den klart bästa masken är lövmasken som man hittar i förmultnande lövhögar. Maskar som lever i dynghögar hos bönder ratar oftast diskusen.

Första gången man matar med mask till diskusen så vet de oftast inte om att det är ätbart. Då gäller det att ha tålamod. Vänta ett par dagar till utan att mata, sedan provar du igen; förr eller senare kommer diskusen att äta masken.

Innan man matar med masken är det lämpligt att placera den i en håv och spola av den under kallt vatten.

Själv har jag maskar inomhus i en låda för att slippa plocka varje dag. I botten på lådan har jag borrat flera hål för att vatten skall kunna rinna ur. Som understa lager har jag 2 cm med grus. Ovanpå gruset har jag en blandning av torv och eklöv. Eftersom jag inte vill att maskarna skall föröka sig så matar jag inget i lådan utan den används bara som rengörings- och lagringsstation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *