Feeding

För att fiskarna ska utvecklas bra är de beroende av ett väl sammansatt foder. Det är viktigt att fodret innehåller näringsämnen av hög kvalitet och i rätt proportioner, men det är också viktigt att alla väsentliga vitaminer, spårämnen och så kallade barlastämnen (fibrer) ingår i tillräcklig mängd. Gör det inte det ökar risken för att fiskarna får problem och i värsta fall kan sjukdomsliknande tillstånd uppstå. Se sjukdomar.

Fodret är lika viktigt som vattnet för att lyckas med diskus.

I torrfoder av hög kvalitet, producerat av kända företag är detta inget problem. Man måste dock vara uppmärksam på att ett foder inte får bli för gammalt. Då försämras kvaliteten. Torrfoder måste dessutom förvaras torrt annars försämras kvaliteten, och i värsta fall börjar olika svampar växa i fodret. Dylika svampar kan producera gifter som kan förgifta fiskarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *