Filter and its function

Ett filter kan ha olika funktioner. De flesta filter har någon typ av mekanisk funktion dvs. lösa mindre partiklar fastnar i filtret.

Dessutom kan flertalet filter fungera mer eller mindre biologiskt. Det innebär att det i filtermaterialet byggs upp bakteriekolonier som kan bryta ned olika restprodukter som finns i vattnet. Ju större filtermedievolym och porvolym/yta filtermediet har desto bättre effekt får det. Dessutom förstärks effekten om filtret är syresatt t.ex. med en syresten eller som i så kallade intervallfilter.

För hälsosamma och oskygga diskusar krävs att man har ett rent och stabilt vatten. Detta åstadkommer man genom regelbundna vattenbyten och ett bra biologiskt filter.

Ett filter kan också fungera kemiskt. Man kan t.ex. använda aktivt kol för att i filtermaterialet binda fast rester av olika mediciner. Efter filtreringen kasseras filtermaterialet , så är fallet t.ex. med aktivt kol, eller i vissa fall går det att återladda dylika material, t.ex. filtermaterial som fungerar som jonbytare.

För diskusfisk är det att rekommendera att skaffa så bra filter som möjligt dvs. stor filtervolym, filtermedium med stor inre yta (porvolym) och gärna också ett syresatt filter. Det är en uppenbar fördel att ha flera filter per akvarium.

I ett intervallfilter syresätts filtermaterialet och på så vis ökar effektiviteten hos filtret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *