Fish Medicine Huey Hung

Några generella tips

Om du får problem med dina fiskar kontrollera först deras miljö (temperatur, vattenkvalitet). Städa akvariet och gör vattenbyte. Är inte förloppet väldigt snabbt så försök ha lite is i magen och vänta några dagar. Gör därefter ytterligare vattenbyte. Överväg också en enklare behandling med salt utan jod innan du tar till starkare preparat. Hjälper inte detta och du bestämmer dig för medicinering, ställ diagnos t.ex. med hjälp av min diagnosnyckel här på hemsidan. Följ därefter anvisningarna för preparatet noggrant och efter avslutad behandling gör kraftigt vattenbyte och filtrera över aktivt kol för att bli av med alla medicinrester. Kan du så behandla i särskilt mindre akvarium eller sänk vattennivån. Då har du bättre kontroll och preparatet räcker längre (=billigare). Vid samtliga behandlingar se till att vattnet är väl syresatt t.ex. med hjälp av extra syresten. Var sparsam med mat om det inte är behandling med medicinmat.

Supercin

Effektivt preparat mot diskussjuka. Har blivit mycket populärt i England

Diskussjuka yttrar sig som hastigt mörknande fiskar där sjok av slemhuden faller av. Fiskarna står/ligger oftast i ett hörn. Mycket smittsamt. Dyker oftast upp inom en vecka i samband med nyinköpta fiskar.

Dosering: 1 gram per 10 liter vatten. Höj temperaturen till 30-32 grader C. Byt ca häften av akvarievattnet efter 2-3 dagar. Tillsätt motsvarande mängd Supercin för att hålla koncentrationen uppe. Behandla 7-10 dagar. Låt akvariet stå mörkt.

Kan också användas samtidigt med Bactericin för karantänsbehandling. Samma dos och temperatur.

Övrigt: Använd ej tillsammans med kopparhaltiga preparat.

Bacteria killer

Preparat mot bakterier, svamp och flagellater. Motverkar också inälvsparasiter (flagellater).

Dosering: 1 gram per 10 liter vatten. Temperatur 30 grader C. Byt 1/3 till ½ av vattnet efter 2-4 dagar. Ersätt med motsvarande mängd preparat. Behandlingen ska pågå 5-7 dagar.

Kan kombineras med H-3 General Killer för att slå ut såväl bakterier, svamp som olika parasiter (se General Killer).

Övrigt: När Bacteria Killer används tillsammans med medel (Super Killer och/eller Filaria Capillaria) mot invärtes parasiter (flagellater, nematoder) höj temperaturen till 32 grader C. Dessa kombinationsbehandlingar tar 4-6 dagar.

General Killer

Preparat mot parasiter t.ex. gälparasiter (Dactylogyrus), Chilodonella, Trichodina, Costia och löss.

Vanliga symptom är att fisken mörknar, får gråaktiga fläckar/områden på huden, fäller ner fenorna, gnider sig mot underlag och växter eller gör hostande/hulkande rörelser med munnen. Ökad andningsintensitet.

Dosering: 1 gram per 10 liter vatten. Temperatur ej över 30 grader. Byt 1/3 till ½ av vattnet efter 2-4 dagar.Tillsätt motsvarande mängd preparat. Behandla i 5-7 dagar. Kombinera med Bacteria Killer vid allvarliga symptom.

Övrigt: Observera att för att vara effektivt mot gälparasiter behövs 2 behandlingar efter varandra med 2-3 dagars mellanrum och vattenbyte emellan. Beror på att vissa gälparasiter är äggläggande och preparaten har svårt att komma åt ägg inne i fisken.

Om preparatet används för guppy eller dvärgciklider minska dosen till 1/3 dos.

Tillfällig missfärgning av fiskarna kan förekomma vid användning av detta preparat. Byt stor vattenmängd efter avslutad behandling så återfår fiskarna färgen.

Använd ej till Arrowana fisk.

Super Killer

Ett fantastiskt nytt preparat som är aktivt mot hålsjuka (Hexamita m.fl.), bandmask, nematoder och gälparasiter. Har snabbt blivit mycket populärt och löst många "magproblem".

Vanliga symptom är aptitlöshet, avmagrande, ljus korvskinnsliknande avföring, kratrar i huvudregionen och/eller uppsvullen buk.

Dosering: 1 gram per 10 liter vatten. Behandla i 4-6 dagar. Om fiskarna äter kan man blanda 50 g Super killer till 2 kilo foder och mata endast med detta foder i 7-10 dagar.

Övrigt: Får inte användas tillsammans med formalin.

Det finns flagellater som kan kapsla in sig i tarmväggen. Dessa slås inte ut med 1 behandling. För att vara på säkra sidan måste därför 2 behandlingar genomföras med 3-4 dagars mellanrum. För att slå ut bandmask och externa parasiter behövs ofta 3 behandlingar. Äter fiskarna efter en behandling i vattnet kan den andra behandlingen mot interna parasiter bestå av matning med ovan nämnda medicinfoder. Om de inte äter eller om även effekt mot gälparasiter eftersträvas får behandling med medel i vattnet upprepas. För snabbare effekt mot externa parasiter i gälar m.m, använd Tape Worm Fluke Care eller General Killer.

Filarial capillaria spp.care

Speciellt preparat för småfisk med magproblem, mot olika slags nematoder. Enligt uppgifter från asiatiska odlare är nematoder ganska vanligt och ger håglösa fiskar som äter och växer dåligt.

Vanliga symptom är avmagrande, dålig aptit, ljus avföring, svullen mage.

Dosering:1 gram per 10 liter vatten. Temperatur 30-32 grader C. Behandla i 4-6 dagar. Vid kraftiga symptom kombinera behandlingen med Bacteria Killer.

Tapeworm Fluke Care

Eliminerar invärtes bandmask och plattmaskar. Även god effekt på gälparasiter.

Vanliga symptom är aptitlöshet, svullen buk. Ibland kan vita maskar hänga ut ur anus.

Dosering: 1 gram per 10 liter vatten. Vid kraftiga symptom öka dosen med 50%. Om fisken äter kan invärtes mask behandlas med medicinfoder med 50 gram preparat per 2 kilo foder. Behandla 4-6 dagar. Vid medicinering i fodret fås ingen effekt på gälparasiter men väl så bra effekt på inälvsmask.

Övrigt: Om preparatet används mot gälparasiter tänk på att behandlingen ska upprepas med 2-3 dagars mellanrum. Se även General Killer.

HEALTHY RED

Preparatet är ett extrakt av speciella alger och räkor från sydpolen.

Används som inblandning i hemgjorda foder för att förbättra färg (rött och rödorange), immunförsvar, näringsstatus och fertilitet hos fiskarna.

Dosering: Blanda 2 gram i ett kilo hemgjort foder. Blanda väl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *