Freezed Food

Frysfoder är ett bra komplement i en allsidig kost till diskusar. Om man uteslutande matar med frysfoder är risken att man får en vitaminbrist. Detta kompletterar man genom att mata med ett torrfoder som man droppar några vitaminer över ett par gånger varje vecka.

Flertalet av de levande foder som vi beskriver finns även idag att köpa som frysfoder. Vi har därför valt att undvika beskriva dem här igen.

Röda mygglarver rekommenderar vi inte då vi ofta har fått problem i magen hos diskusen med denna mat. Vi har inte haft samma problem med svarta och vita mygglarver. Vi rekommenderar även att du tvättar händerna efter matning. Titta på bilden nedan.

Vill man vara på säkra sidan rekommenderar vi dock att man köper cyclops, artemia, gammarus och mysis.

Att frysa ned sitt eget foder är lätt. Börja med att fånga ditt foder så som står beskrivit under avsnittet om levande foder. En del väljer att frysa ned sitt foder direkt, andra att skumma av det först. Själva föredrar vi att skumma fodret först.

Börja med att koka upp vatten till 80 grader. Placera ditt levande foder i en håv och sänk sedan ned i vattnet under ett kortare tag. Här är vi faktiskt lite osäkra på hur länge utan vi har låtit fodret vara i vattnet under någon till några minuter. Det skall inte komma upp ur vattnet som en sörja.

Efter detta så fryses fodret snabbt ned. Alla levande foder fungerar inte bra att frysa ned på detta sätt, dock; mysis, vita mygglarver, daphnier etc. Prova dig fram med en liten sats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *