Good care – best medicine

Jämfört med ute i naturen lever våra fiskar i en miljö där, om vi inte sköter akvariet rätt, vattenkvaliteten kan variera kraftigt, skadliga organismer kan anhopas osv.

I naturen "löses" dessa problem genom att det är en stor vattenvolym och vattenomsättning. Det ger både en tröghet (det ska mycket till för att t.ex. höja temperaturen snabbt) och ett "vattenbyte" som för bort skräp och skadliga organismer.

Denna fisk har det klassiska rakbladsvassa huvudet. Diskus som ser ut så här ska man inte köpa. Den är troligtvis drabbad av inälvsparasiter.

Det är detta vi måste försöka efterlikna genom att inte ha för mycket fisk i akvariet (ca 50 l vatten per vuxen diskus), städa på botten och rutor, sköta filtret och göra vattenbyten m.m. Den absolut bästa medicinen är att se till att sjukdomar aldrig uppkommer!

Några av diskusfiskens vanligaste problem handlar om problem med mage/tarmar. Genom att ofta städa bort bottenskräp och avföring ser man till att fiskarnas möjlighet att få i sig parasitägg m.m. minskar påtagligt. Genom att komponera och använda ett foder med alla nödvändiga vitaminer m.m. och en hel del grönt i får man fiskmagar som mår bra. Precis som människan mår diskusarna bra av fibrer.

För att vattnet inte ska överbelastas av lösta restprodukter är det viktigt att ha bra och fungerande filter. Filter med stor filtervolym och ej för höga flödeshastigheter är att föredra. Stor filtervolym ger stor yta för goda bakterier att växa på, men för att trivas får vattenflödena ej vara för stora. Det sägs idag från tillverkare att marknaden "tvingar" fram pumpar med högre och högre kapacitet trots att det finns kunskap som visar att högre flödeshastighet motverkar tillväxten av goda bakterier. Vid rengöring av filtret är det en fördel att tvätta filtret i gammalt akvarievatten, och byter man ut filtermaterialet så byts inte allt ut samtidigt. På så sätt har man större chans att alltid ha en levande och fungerande bakteriekultur i akvariet.

Det finns en hel del man kan göra för fiskarnas välbefinnande och det är alltid lättare att förebygga än att bota en sjukdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *