Gula – Orange

Sweet Temptation:
En fisk av vildfärgstyp som är gul till gulbrun på kroppen. Fenorna är röda med ett begränsat antal blå teckningar som inte når in på kroppen förutom ovanför huvudet

Den helt röda diskusen har länge varit ett mål som diskusodlare försökt att nå. Denna Solid Gold är ett mellansteg i jakten på den röda diskusen. Foto från mässan i Duisburg år 2000.

Solid Gold:
En bjärt solid gul till guldfärgad fisk. Som bäst helt utan svarta småfläckar.

Denna Golden Pink är fotograferad hemma hos Martin Lindell. Diskusen på bilden är en mycket ung fisk som med stigande ålder visar de mest lysande färger och god kroppsform om den sköts på rätt sätt.

Golden Pink:
En bjärt solid guldfärgad fisk med ett rött inslag, som påminner om laxfärg, i det guldgula. Vissa ljust blå teckningar kan förekomma.

Bland de otaliga gula fiskar som fanns med på Duisburgsmässan år 2000 var denna en i mängden.

Yellow Marlboro:
Som Röd Marlboro men helt gul.

Natural Golden:
En mer dämpad solid gyllengul fisk. Sannolikt vildfångad guldgul, korsad med någon gul Pigeonvariant för att förstärka det gula.

Red spotted Gold:
En helt bjärt guldgul fisk med röda fläckar, ibland som dolkstick, på kroppens sidor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *