Home-made filters

Det finns många möjligheter att bygga egna filter. Det man bör tänka på är att man ska ha så stor filtervolym som möjligt. Det spelar även roll vad man väljer för filtermaterial. Materialet skall ge bakterierna så stor yta som möjligt att växa på och så ska vattnet kunna strömma igenom det (det får inte uppstå fickor med stillastående vatten). Det finns flera lämpliga material att välja på i zooaffärerna.

När man räknar ut hur stor pump man skall ha tar man filtervolymen i liter dividerat med antal liter per timma som pumpen pumpar. Man bör då hamna på ett förhållande mellan 1/10 - 1/20. Med automatik fungerar då också oftast filtret som ett biologiskt filter. Tar man ett snabbfilter med sitt 1 liters filter material och pumpkapaciteten 400 liter i timmen så ger det ett förhållande av 1/400 och man har ett bra mekaniskt filter.

Lämpliga pumpar för att bygga egna filter med är olika dammpumpar. De är billiga och klarar av att hålla samma flöde genom filtermaterialet även när det blir fullt av smuts. Man kan även med hjälp av en enkel ventil strypa utflödet så man får rätt hastighet genom filtret.

Här har vi tagit en bit filtermatta och placerat mellan två rutor.
Under mattan finns pumpen som pumpar tillbaka vattnet. I slutet på slangen sitter en ventil som gör att man kan strypa vattenflödet till en lagom hastighet.

De enklaste hemmabyggda filtren kan bestå av en bit konstskummatta som sätts över hela eller delar av akvariets kortända. Om ej hela kortsidan nyttjas får man klistra in en bit glas så att man kan klämma in filterbiten. Vattnet fås att strömma igenom mattan t.ex. med hjälp av ett inte alltför starkt powerhead (pumptyp) som sätts bakom filtermattan med utblås genom densamma.

Man kan också prova att fylla en kruka eller avskuren flaska med grus och ställa en liten tratt uppe på. Man för sedan in en luftslang underifrån i tratten. Den utströmmande luften kommer att göra att vatten sugs genom gruset och strömmar upp genom tratten. Tar man en 3-5 liters petflaska har man samma volym som ett vanligt ytterfilter.

Ett enkelt byggt droppfilter. I toppen finns en platta med flera små hål som gör att vattnet fördelar sig över filtermaterialet. Vattnet droppar sedan ned över filtermaterialet ned i sumpen varifrån det pumpas tillbaka till akvariet.

Droppfilter kan man lätt bygga in i sitt normala akvarium. Man börjar med att räkna ut filtervolymen. Den ska vara ca 5 - 10 % av akvariets vattenvolym. Därefter fästs 2 glas med silikon i ena hörnet så att man får en fyrkantig behållare. I botten bygger man en sump där man kan ställa pumpen och där en viss mängd vatten kan samlas. I sumpen placerar man även ett par syrestenar som ansluts till en kraftig syrepump. Ovanför sumpen placerar man biobollarna (filtermaterialet). Längst upp i behållaren sätter man fast en plexiglasruta med många små hål i.

När man ska borra hålen i plexiglaset är det viktigt att man provar sig fram så att man får en jämn fördelning av neddroppande vatten över hela filtermaterialet. Det kan krävas ett par försök innan man får till ett jämnt flöde och en lagom genomströmningshastighet (se ovan).

Vitsen med att ha syrestenar i botten av sumpen är att de då pressar in syre från botten som stiger upp genom filtret och gör det ännu effektivare.

Hur märker man då om man har ett fungerande filter? Det enklaste och tydligaste sättet är genom att titta på sina fiskar. Lämpligt är också att man matar mycket och mäter vilken förmåga filtret har att bryta ned nitrit och nitrat i vattnet. Denna mätning kan man enkelt göra med ett billigt test från zooaffären.

Man bör vara medveten om att det tar lång tid för boilogiska filter att nå sin maxeffekt, från 2 till 6 månader. När man sedan har en bra balans i filtret gäller det att vara rädd om den.

Filtermaterial behöver nästan aldrig bytas ut (undantaget är om fisken varit svårt sjuk). Man bör göra rent filtermaterialet med jämna mellanrum så att det inte bildas döda zoner, där ej goda parasiter och bakterier kan växa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *