Interior of the aquarium

Diskus kan man hålla i akvarium med sand eller grus. Rötter är en mycket lämplig inredning i ett diskusakvarium. Denna bilden är fotograferad hemma hos Johan Nilsson.

Det är åtskilliga diskusfantaster som föredrar att hålla diskusfisk i akvarier utan bottenmaterial. Det underlättar renhållning och skötsel men kan av en del uppfattas som tråkigt. En mellanväg, som vi själva använder, är att avstå från bottenmaterial men att plantera någon/några växter i lerkrukor som ställs på bottnen. Dessutom brukar vi lägga dit en eller annan rot. Detta innebär inte att diskus inte kan hållas i ett normalt växtakvarium. Nedan beskrivs hur ett sådant kan inredas.

Tomma akvarium är vanligt hos odlare för att de är lättare att hålla rena. Om man vill ha växter i akvariet kan man placera dessa i vanliga krukor.

Vid inredning med sand/grus rekommenderar vi en så lugn botten som möjligt, inte alltför ljus. Med lugn menar vi att de enskilda kornen bör vara relativt lika i färg. Sand/grus har olika kornstorlek. Om man använder ett bottenfilter i akvariet måste man satsa på en lite grövre struktur, det vill säga större korn. Det underlättar vattenflödet genom bottnen. I annat fall kan det vara väl så enkelt att hålla en något finkornigare sandbotten ren. Smutsen sjunker inte ner lika långt i en sådan botten och det gör att man lättare ser när det är dags att suga upp smuts. Därmed underlättas också skötseln.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *