Introduction of newly purchased fish

Grundregeln är - var försiktig och minst lika noggrann som vid introduktion av mindre känslig akvariefisk. Låt det ta lite tid så att temperaturen blir densamma i vattnet i transportkärlet/påsen som i akvariet. Tillsätt i vanlig ordning akvarievatten successivt till transportvattnet för att försäkra dig om att fiskarna inte chockas av den nya vattenkvaliteten. Lyft sedan försiktigt över fiskarna

Ett par med en vildfångad Manacapuru hane (vänster) och en Solid turkos hona. Genom att korsa in nytt blod i befintliga stammar ökar fertiliteten och man får yngel som växer snabbare och blir större.

Låt sedan fiskarna vara ifred något dygn, gärna med släckt ljus. Utfodra inte. Ofta är de för stressade för att äta och då förstörs bara vattnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *