Lighting

I Amazonas är det ljust 12 till 14 timmar per dygn. Ljusstyrkan varierar kraftigt beroende på om floden ligger i skugga eller i direkt solsken. Andra faktorer som spelar in är hur mörkt vattnet är, om solen är i moln osv.

En ung grupp med virgin red.

Diskusen har en förmåga att anpassa sig till mycket starkt ljus om man ger dem ett par dagar för att vänja sig. Vi har själva hållit vildfångad Tefé-diskus under starka halogenlampor utan problem. Det ljus vi kan åstadkomma med hjälp av lampor är inte på långa vägar så starkt som solljuset även om vårt öga upplever det som om så är fallet.

Hur stark belysning man skall ha i ett akvarium beror på om man tänker ha växter eller inte. Lämpligt är att man planerar för 1W / Liter i ett växtakvarium. I ett akvarium utan växter kan man lämpligen välja ett lysrör eller några glödlampor dvs. lägre intensitet.

Royal blue diskus.

Om man vill ha mycket växter och har ett djupt akvarium är det enda bra alternativet metallhalogen- eller halogen-lampor. Metallhalogenlampor är mycket dyra i inköp fast billiga i drift. Halogenlampor kan man köpa billigare om man väljer att använda sig av bygglampor, men dessa avger en kraftig värme och bör därför kylas med en fläkt av något slag.

Metallhalogen- och halogenlamporna ger ett mycket naturligt ljus med skuggbildningar och olika mörka och ljusa partier i akvariet.

Ett sämre alternativ om man vill hålla växter är lysrören. Om man väljer lysrör bör man tänka på att de bör vara av dagsljustyp. Lysrör bör bytas var 6:e månad om man skall behålla ljusintensiteten. Lysrör har den dåliga egenskapen att om man placerar dem i ett tätt utrymme utan kylning så tappar de i intensitet.

En mycket vacker diskus av okänd sort. Foto från Duisburg år 2000.

Idag finns ett par typer av ljusstarka lysrör med lång livslängd och som slocknar helt när ljusnivån sjunkit till en viss gräns. Om du ska ha lysrör, välj denna typ om du har möjlighet! Det dyraste alternativet av de som är beskrivna ovan är lysrören eftersom man bör byta dem varje halvår.

Planerar man att inte ha växter i sitt akvarium är lysrör eller glödlampor ett lämpligt alternativ.

Om man har ett akvarium som man odlar i kan det vara lämpligt att kombinera ett lysrör med en svag nattlampa. Det gäller även för ett stort växtakvarium. Man kan också välja att ha en metallhalogen lampa påslagen under ett par timmar under dagen för att sedan använda sig av ett lysrör som en svag belysning resten av dagen.

Vacker turkos hane från Duisburgmässan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *