Live feed

Vi har skrivit detta mera omfattande stycke om levande foder för att det mera eller mindre har glömts bort av dagens akvarister.

Allt levande foder är inte skit och för med sig sjukdomar in i akvariet. Föder man upp fodret själv minskar risken att man får in sjukdomar nästan till noll. Likaså minskar man riskerna när man fångar foder i rent vatten fritt från fisk.

En annan aspekt är leken hos fisken. Idag snackar man oftast om vatten hit och vatten dit. Att vatten är viktigt är helt klart, men levande foder till lekande diskusar är bra mycket viktigare än kemiskt riktigt vatten.

Så prova gärna innan du börjar att labba med vattnet om du skall leka något svårt par att först mata dom med levande foder. Kanske daggmaskar, daphnier, vita mygglarver eller vad du kan få tag i under ett tag.

Vad tror du är nyckeln till att få vildfångad diskus att leka i fångenskap?

  • Levande foder
  • Vattenbyten

 
Själv föredrar vi följande levande foder:

Daggmask: Då det är lätt att plocka i komposten under vår till höst. Går även köpa av sportfiskare.

Daphiner: Lätt att odla själv och så har man en ständig källa till levande foder.

Svarta mygglarver: Fångas på våren då man vill leka svåra fiskar i fiskfria dammar.

Bananflugor: Lätt att odla själv hemma, är även det fritt från skit.

Vita mygglarver: Fångas på vintern under isen eller köpes genom zooaffären i små påsar en gång i veckan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *