Liver

Man skall försöka undvika fet mat till diskus. Generellt brukar gälla att hos växande akvariefisk skall fetthalten vara under 20 %, fisk som leker under 12 % och hos äldre fiskar som slutat leka under 6 %.

Diskus förbränner inte fettet på ett bra sätt utan det fastnar i olika vävnader som i levern.

Problemet är vanligare hos äldre diskus, och i värsta fall kan det leda till döden. Det hjälper oftast inte att låta en äldre fisk gå på diet utan man skall börja med att mata fisken med rätt sorts foder redan som små.

På vissa hemsidor på Internet så hänvisar man till att man skall blanda omega 3 i maten för att minska problemen med fet mat. Hur vida detta hjälper på diskus har vi inte kunnat bekräfta men det kan dock vara intressant att undersöka vidare.

Man kan oftast frestas att köpa laxfoder till sina diskusar för att det är billigt. Man skall då noggrant kolla upp om fodret är lämpligt för diskus och att det inte har en för hög fetthalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *