Malnutrition

Om man slarvar när man matar sina diskus finns risken att fiskarna råkar ut för olika typer av bristsjukdommar. Den bästa lösningen är att man matar sina fiskar med en rad olika foder som mygglarver, mysis, rom, hemmagjort foder och kanske levande mask. På detta vis täcker man in fiskens alla behov. Att enbart mata med ett "hemmagjort" foder med extra vitaminer är oftast inte tillräckligt.

Fodrets kvalitet och variationen spelar en mycket viktig roll. Yngel av dåligt matade lekpar har mycket sämre chans att överleva. Detta kan du ha i åtanke om du har problem med yngel som dör av gälparasiter (allt är inte vatten även om det spelar stor roll), eller om vuxna fiskar blir sjuka ofta.

Liten varning. Överdriv inte vikten av vitaminer. Normal varierad kost och levande foder ger diskusen alla vitaminer den behöver. Se snarare tabellen som intressant information!

Nedan följer en tabell på vilka brister* som kan uppstå.

Biotin Dålig tillväxt, ömtåliga röda blodceller och hudförändringar.
Choline Slöhet, dålig tillväxt och mörka färger.
Folic Acid Slöhet, dålig tillväxt och mörka färger.
Inositol Dålig tillväxt, uppsvälld buk och det tar längre tid för diskusen att skita.
Niacin Dålig aptit, muskelproblem och hudförändringar
Pantothenic Acid Deformerade gälar, dålig aptit och tillväxt.
Riboflavin Ögonproblem, mjölkiga ögon etc.
Vitamin A Dålig tillväxt och förändringar i ögonen.
Vitamin B (Flertal vitaminer) behövs för kolhydratuppbyggnad m.m. Brist kan ge skador på muskel- och nervfunktion, tillväxtstörningar och skador på tarmslemhuden. Efter parasiter i mag-/tarmkanalen är det speciellt viktigt att se till att det i fodret finns vitamin B i tillräcklig mängd vilket underlättar läkningen.
Vitamin C Viktigt för bildandet av bindvävnad och har också en skyddsfunktion. Vid brist kan patogener lättare angripa fisken, deformationer av ryggrad och gällock uppstå osv.
Vitamin D Viktigt för upptaget av kalcium och fosfor. Brist kan ge upphov till hålsjuka. Överdosering kan ge förkalkning.
Vitamin E Dålig tillväxt och muskelproblem.
Vitamin K Problem i blodet.
Omega 3 etc. Dålig tillväxt och till slut död.
Fibrer Magproblem, förstoppning etc.
Protein Dålig tillväxt, växer sakta.

* Fakta till tabellen är från bla. "Aquarium Fish Breeding & Discus Health"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *