Mix Method

Om ”expertmetoden” är den som kräver mest jobb så kan man gå vissa mellanvägar. Man kan låta paret gå i en större tank som är kanske på 250 liter. Skulle diskusen leka delar man av akvariet med ett nät eller så flyttar man ur de andra diskusarna.

Man kan placera paret i sitt eget lekakvarium och installera ett bättre ytterfilter och kanske ett uv-filter.

När men skall flytta ynglen är en ganska svår fråga, antigen låter man dom gå med föräldrarna till vecka 8 och låter dem göra jobbet. Matar kanske lite mindre med artemia. Har man då valt den större tanken med nätet har man fördelen med större vatten volym och att man kan ha bättre pumpar. Den stora tanken kan sedan användas som tillväxttank utan att man behöver flytta ynglen.

Det andra alternativet är att man flyttar ynglen på dag 8 till en nätkasse i yngelakvariet eller i tillväxttanken. Då har man fördelen av att ynglens risk att drabbas av sjukdomar minskar och det är nära till maten. Nackdelen är att man får mindre vattenbyten.

Man skall vara på det klara med att det lilla akvariet kräver att man byter vatten flera gånger och matar på mycket för att fungera bra annars kommer resultatet bli sämre. Man kan underlätta genom att installera automatiskt vattenbyte etc.

Som nybörjare tror man oftast att man måste flytta paret, mata massa med artemia och byta massor av vatten. Det går lika bra att behålla paret och plocka bort en del av ynglen. Krångla inte till saker för mycket då det kommer stressa fisken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *