Mysis

Mysis är ett ypperligt diskusfoder. Våra diskusar har dock inte varit lika förtjusta i detta foder som annat levande foder, exempelvis svarta mygglarver. Lekfrekvensen har också varit sämre om man jämför med svarta mygglarver. Den stora fördelen har dock varit att vi har fått in mindre ”skit/sjukdomar” med mysis än med exempelvis mygglarver.

”Mysis relicta” härstammar från ”mysis ocultan”. När inlandsisen smälte undan så ändrades levnadsförhållandena för ”mysis ocultan” genom att salthalten ändrades varav sötvattensräkan ”mysis relicta” utvecklades. Mysis lever av mikroskopiska alger. Mysis är också oftast ett viktigt basfoder för många av våra fiskar i naturen.

Kaj står och fångar mysis utmed kusten i Varberg.

Mysis föder ungar som ser ut som föräldrarna fast bara mindre till storleken. Allt eftersom de växer går de igenom olika tillväxtstadium. Honor och hanar har olika antal tillväxtstadium. De når könsmognad runt en ålder av ett år, i kalla sjöar kan det dock ta upp till ca två år.

Mysisvatten om vindar och solen är rätt. Finns utmed stora sandbankar en bit ut.

Mysis relicta finns i flera sjöar och utmed kusten. Man fångar mysis bäst på sandbankar med båt under senhösten, speciellt lugna och soliga dagar. Är vindarna bra kan man även fånga dem utmed kusten speciellt under bryggor på 1 meters djup. De bästa ställena att söka stimmen är utmed läsidor av vikar och öar. Om man väl hittar dom finns de i stora mängder och går att fånga med en håv som har en diameter av 30 till 40 cm. Oftast är skaften på håvarna för korta så man måste förlänga håven för att komma åt kräftorna.

Inte mycket mysis men i alla fall något vi har fångat själva i Varberg.

Om man vill är det möjligt att själv frysa ned mysis. Transportera hem mysisen i en tom plasthink. Koka upp mysisen till ca 80 grader och kyl sedan ned den snabbt. Paketera mysisen i små påsar som fryses ned.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *