pH

I vatten finns det vätejoner (H+) och hydroxidjoner (OH-) . Balansen mellan dessa joner i vattnet är pH-värdet. Vid ett överskott av vätejoner (pH 7) har man basiskt vatten. Om man har lika stor andel vätejoner som hydroxidjoner har man ett neutralt (pH = 7) vatten

Om man har väldigt hårt vatten och vanlig torv inte fungerar för att sänka pH kan man prova med lite fosforsyra. Du skall dock filtrera över torv först.

Skalan man mäter pH med är en logaritmisk skala. Det innebär att vatten med pH 6 är 10 ggr surare än pH 7 och vatten med pH 5 är 100 ggr surare än pH 7.

pH värdet är viktigt om man planerar att leka diskus. Ett bra pH värde ligger då mellan 5.7 och 6.5

Man kan mäta pH värdet på en rad olika sätt. De vanligaste förekommande är med olika testkit eller med digitala pH-mätare. Om man köper ett testkit skall man vara noggrann med att se till att det inte är för gammalt.

Om man har en digital pH-mätare gäller det att man sköter den genom att alltid hålla elektroden i vatten och rengöra den emellanåt med en tandborste för att få bort eventuella beläggningar. Skall den digitala mätaren visa ett korrekt mätvärde bör den även kalibreras ca 1 gång i månaden. Följer man dessa enkla råd kan man få en billigare (ca 1500 kr) pH elektrod att hålla ca 1,5 år.

Snabba pH sänkningar eller höjningar är inte bra. Max en enhet i taget är vad vi rekommenderar. Torv sänker pH på ett naturligt och långsamt sätt.

Att sänka pH och att hålla det stabilt är svårt. Man kan sänka pH t.ex. genom att filtrera över torv. En sänkning med filtrering över torv stabiliserar vattnet och ger ett naturligt surt vatten vilket "pH-sänkare" inte gör.

De uppgifter som olika diskusfantaster lämnat i litteraturen och på nätet tyder på att man kan hålla diskus åtminstone inom pH-intervallet 5-8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *