Plants & Roots

Att inreda ett diskusakvarium med växter är oftast inte så svårt som man kan tro. Man kan i princip välja mellan två olika ytterligheter att inreda akvariet på. Antingen som ett holländskt växtakvarium med växter och sand, eller plantering av växterna i keramikkrukor som man placerar på lämpliga ställen på bottenglaset.

Denna rot är ett exempel på en rot bestående av flera rötter som är plockade ur den svenska faunan och sedan ihopskruvad med rostfri skruv. Om man väljer att plocka rötter ur den svenska faunan bör man tänka på att dessa måste vara helt genomtorkade. Det är dock inte helt riskfritt utan man bör testa roten på någon billig fisk.

I det holländska växtakvariet kan det vara svårt att upprätthålla vattenkvaliteten eftersom man inte har överblick över ansamling av matrester, avföring m.m. i akvariet. Det är dock fullt möjligt att hålla diskus i ett sällskapsakvarium med växter om man planerar, t.ex. med lutning av botten, så att "skräpet" automatiskt samlas till vissa ställen där man lätt ser det och kan ta bort det.

Det andra alternativet med växter i krukor kan vara lättare att sköta. Framförallt är det att rekommendera om man håller ungfisk som man matar ofta och mycket. Krukorna kan flyttas runt när man städar akvariet och man kan även anpassa varje kruka med lera, torv efter vad växten har för behov.

Denna snygga utställningstank hos Hagen på Duisburgmässan är varje diskusfantasts dröm. Den är läckert inredd med mycket rötter och är flera meter stor.

Det finns få undervattensbilder från Amazonas där diskus lever i vilt tillstånd, men vad man vet är det ofta sparsamt med växter där diskusfisk fångas. Under högvatten ställs stora områden med allsköns växter, buskar och träd under vatten så att det blir en helt annan miljö. Diskus trivs dock bland växter, och rapporter om lek med Heckel är ofta från växtakvarium.

Har man växter i ett diskusakvarium bör man välja att hålla temperaturen mellan 28.5-30 grader för att fisk och växter skall trivas.

Växter kräver regelbunden tillgång på näring för att trivas och växa. Om man har väldigt mjukt vatten är tillgången på näring begränsad. Har man mycket växter eller byter vatten sällan är risken att växterna får för lite näring och tynar bort. Växter trivs och stimuleras av täta och små vattenbyten.

Om man vill få växterna att trivas bör man undvika kraftig cirkulation och genomluftning med syrestenar i vattnet. Alla regler har dock sina undantag; vi har lyckats med att hålla svärdsplantor under motsatta förhållanden med kraftig vattencirkulation och syrestenar.

Denna svärdsplanta är från ett akvarium med kraftig rening och flera syrestenar. Plantan är placerad i en lerkruka och belyses av en 150W halogen lampa.

Följande lista är exempel på växter som brukar fungera bra i ett diskusakvarium. Flertalet svärdsplantor , Echinodorus sp. (sydamer.) Vallisnerior , Vallisineria sp. (asien) Cryptocoryne, Cryptocoryne sp. (asien) Vattenaxväxter, Aponogetum sp. (asien) Vissa ormbunksväxter, Ceratopteris sp och Bolbitis sp. (amer,asien,afrika) Av ovan nämnda växter kan vi rekommendera jättevallisineria som är lätt att få att växa och dessutom ger lite skydd/skugga uppifrån som fiskarna brukar gilla.

Rötter är ett måste i ett diskusakvarium. De finns att köpa i akvariehandeln men man kan också använda rötter som legat i en torvmosse. Man bör försöka att montera rötterna så att de "kommer ner" i akvariet som från ett träd. Det går utmärkt att skruva ihop flera mindre rötter med rostfri skruv (som döljs). Platsen under en sådan rot är oerhört uppskattad av diskusfiskar! Vid val av sten föreslår vi att man undviker spräckliga och färgade stenar och istället försöker hitta naturfärgade grå-svarta stenar. Stenkol är ett bra material eftersom det är betydligt lättare än många andra stenar. Observera att det är av stor vikt att förankra stenarna väl då de annars kan ramla när fiskarna busar runt.

Diskusen anpassar sig snabbt till ett akvarium och trivs och leker under krukorna till växterna. I naturen kan det förekomma viss växtlighet under vatten när floderna svämmar över.

En bakgrund förhöjer intrycket och döljer oönskade detaljer bakom akvariet.

När man så har alla attiraljer är det dags att locka fram kreatören/landskapsarkitekten i sig och låta fantasin flöda. När man skapar bör man skapa platser där de svagare fiskarna kan dra sig tillbaka. För att underlätta för de svagare är det också en god idé att se till att en fisk inte kan se rätt igenom hela akvariet från ena kortändan till den andra. Det kan lösas genom att akvariet indelas i ett par "rum" eller genom sikt och förflyttningshinder som växter, rötter och stora stenar.

Valisineria är en tacksam växt för diskusakvariet som klarar den höga värmen bra.

När skaparsjälen är nöjd fylls vattnet på tills akvariet är fullt. Man startar filter (satsa gärna på flera), och doppvärmare. Det är en fördel om akvariet får stå och gå några veckor innan diskusfiskarna släpps i. Gärna med några andra fiskar som sen ska leva tillsammans med diskusarna t.ex. några kardinaltetror, briljanttetror, pansarmalar eller "sugmalar". Detta gör att filtrets biologiska aktivitet kommer igång innan diskusarna släpps i. Resultatet är mindre risk för problem med sjukdomar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *