Purchase of discus

Antingen kan du köpa dina fiskar i en zooaffär eller av en odlare. Har man möjlighet är det stimulerande att handla direkt med en odlare. Odlaren är ofta mycket kunnig och specialiserad på diskus, man kan få se mycket fisk både små och vuxna, och man kan kanske även få se föräldrarna.

När man väljer diskus ska man ta tid på sig och titta i flera affärer. Vilken sort man väljer är en smaksak. Kanske en grupp med Ocean green?

Affärer kan också ha god kunskap och hjälpa till att förmedla kontakter. Är man på jakt efter de senaste färgvarianterna, viltfångat eller dylikt rekommenderas att ta kontakt med någon erfaren diskusfantast som kan ge tips.

Denna grupp med Leopard vore något för akvariet där hemma.

Det finns ett par saker att fundera på vid val av fisk: Vilken sort vill jag ha? Vilken storlek? Hur många? Vilka individer?

På diskusmässor finns det gott om tillbehör, böcker och diskusar till salu. När man kommer hem är det dock viktigt att tänka på att man håller fisken i karantän så att man inte får några okontrollerbara sjukdomar.

Valet av sort är en smaksak. Generellt är det dock så att vildfångad fisk normalt är lite känsligare och besvärligare att hålla. Extra speciell är nog Heckel diskus. Om man är nybörjare rekommenderar vi därför fiskar som är odlade i fångenskap, i en, eller helst flera generationer. Det är nämligen så att de ömtåligaste, känsligaste individerna blir sannolikt inte förökade i samma omfattning som de robusta, tåliga och lättanpassliga. På så sätt blir odlad fisk successivt lättare att hålla och kanske inte minst lättare att leka.

Storleken spelar en viss roll. Mindre djur, runt 5 cm, är oftast lite ömtåligare än lite större djur (>7 cm). De mindre djuren drabbas därför lättare av olika åkommor om man inte är noga med vattenbyten och skötsel av akvariet. En mindre fisk är inte så kostsam som en större men det tar ett bra slag innan man har en utfärgad vuxen fisk.

Ska man endast ha få djur i ett sällskapsakvarium bör man överväga att skaffa 2 lite större exemplar. Har man däremot funderingar på att försöka få fram något/några par föreslår vi att man satsar på minst 6 och helst 10 fiskar.

Diskus som är smal över huvudet eller har trasiga fenor skall man undvika att köpa. Det tyder oftast på problem med parasiter.

Det är lättare att i en liten grupp, på naturlig väg, få bra parbildning än att bara fösa ihop två fiskar. Ju fler fiskar desto mindre risk för att någon blir hackkyckling och blir efter i tillväxt och på så sätt lättare drabbas av sjukdom.

När man skaffar diskus skall man noga kontrollera att fisken inte har något som kan vara genetiska defekter t.ex. trasiga gälar, deformerade ögon m.m.

Vid individvalet väljer man först bort de djur som har defekter som till exempel missbildade gällock, defekta fenor, de som är magra och så vidare. Därefter delas gruppen i tre delar efter fiskarnas storlek och sen väljs 1/3 av de djur man vill ha ur respektive grupp. På så sätt skaffar man en hög sannolikhet för att få till åtminstone något par. Hanar brukar vara överrepresenterade bland de större djuren, så väljs bara de största kan man plötsligt ha en grupp hanar men inga honor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *