Quarantine

Karantän är något som många talar om, men för få använder. Det är synd speciellt med så dyrbara fiskar som diskus. Om man har otur och släpper ner nyinköpta fiskar bland de man redan har kan man råka ut för stora fiskförluster beroende på att de nya fiskarna kan ha med sig organismer som de gamla inte har något immunförsvar mot. Störst risk för detta är det med Pigeonbloodvarianter och när man blandar odlingsvarianter och viltfångat.

Få använder sig av karantän, det är dock ett bra sätt att garantera sig mot sjukdomar.

I ett första steg handlar det om att låta de nyinförskaffade fiskarna gå för sig själva i ett eget akvarium .

Man anpassar transportvattnets värden till karantänakvariets genom att spä ut det med vatten från karantänakvariet. Sedan lyfter man över fiskarna i karantänakvariet och slänger bort transportvattnet. Eftersom bakterier trivs sämre i ett surt vatten kan det vara idé att se till att karantänakvariets vatten har ett pH på ca 4,5-6.

En frisk diskus är nästan alltid intresserad av mat.

Om fiskarna har transportskador på kropp eller ögon behandlas de omgående med metylenblått eller någon baktericid och svampmedel (medicinen filtreras bort över aktivt kol efter 3-4 dagar). Annars görs ingenting utan fiskarna får tid på sig att stabilisera och återhämta sig under en veckas tid. Successivt försöker man prova sig fram till vilket foder de gillar. Samtidigt övervakas så att ingen sjukdom bryter ut. I så fall ställs diagnos och behandling genomförs.

Vad rädd om naturen och filtrera allt utgående vatten med aktivt kol efter medicinering.

Om fiskarna efter några veckor förefaller friska kan en förebyggande karantänsbehandling sättas in (detta är enda gången man bör behandla förebyggande).

Dieter Untergasser föreslår följande principiella upplägg i sin bok Gesunde Diskus und andere Cichliden.

Efter de ovan nämnda några veckorna suger man upp allt skräp och spolar ur filtermaterialet. Därefter behandlas med Malakitgrönt. Man ger grunddosen (se tab över medicin från apotek) och doserar därefter 3ggr med halva dosen efter var tredje dag. Därefter görs vattenbyte och preparatet filtreras bort med aktivt kol. Nu får fisken återhämta sig 5 dagar. Därefter behandlas mot flagellater med något lämpligt preparat t.ex. Super Killer, Hexa Ex, Flagyl eller motsvarande. Glöm ej att denna del av behandlingen ska göras 2 ggr med 3-5 dagars mellanrum. Efter det får fisken återhämta sig under minst 3 dagar. Under tiden filtreras medicinen bort. Därefter behandlas med Flubenol alt behandlas en tredje omgång med Super Killer.

De flesta mediciner förstör den biologiska balansen i akvariet, använd därför extra akvarium vid medicinering.

Använder man Waterlife's produkter kan en behandling se ut enligt följande (har tidigare rekommenderats i deras preparatinfo):

Som ovan sug upp skräp och spola ur filtermaterialet. Därefter protozin i 3 dagar med paus enligt anvisningar på preparatet, Myxazin i 2 dagar och Sterazin i 2 dagar. Komplettera med preparat mot flagellater.

Man kan också resonemangsvis komma fram till ett behandlingsschema enligt följande. Om inga skador eller sjukdomsangrepp är synliga inriktas behandlingen mot att försäkra sig om att fiskarna inte har gälparasiter resp. flagellater, nematoder eller inälvsmask.

Då kan ett behandlingsschema läggas upp så att man först behandlar med koksalt mot parasiter. Efter avslutad behandling och 2 dagars paus behandlas med t.ex. "Tape worm fluke care" eller Droncit som tar såväl inälvsmask som gälparasiter. Därefter preparat mot flagellater och nematoder (Capillaria). Observera att behandlingen mot flagellater ska göras 2 ggr med 3-5 dagars uppehåll emellan behandlingarna. Mot flagellater kan Hexa ex, Octazin eller Super killer användas. Super killer är även effektivt mot de flesta nematoder. Man kan också använda Vitlöksmedicinfoder alt Flubenol eller Filarial Capillaria mot nematoder. Som vanligt glöm ej filtrera bort medicinen mellan behandlingarna.

För att vara säker på att ingen fara föreligger kan man efter avslutade behandlingar flytta en testpilot av de "gamla" fiskarna till de nya (minskar risken för stora förluster). Klarar den sig är allt ok.

Det kan vara lämpligt att i slutet av karantänperioden flytta in en billig fisk i akvariet med de nya fiskarna. Om denna fisk blir sjuk skall man inte flytta över de nya fiskarna till sitt riktiga akvarium.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *