Red mosquito larvae

Röda mygglarver är ett uppskattat levande foder till diskus då det ger en mycket bra lek-respons, är lätt att få tag i och relativt billigt. Nackdel är att det oftast fångas i områden där vattnet är fullt med massa flagellater, mask och bakterier.

Röda mygglarver är mycket rikt på järn och ett mycket omtyckt foder av diskus. Hemoglobinet i kroppen hos mygglarven ger dess röda färg. Lek-responsen hos diskus man matar med röda mygglarver är även den bra.

Röda mygglarver går igenom en rad olika stadium innan de blir fullvuxna mygglarver, ägg, larv, puppa och mygga. Varje steg i utvecklingsprocessen har sina egna kännetecken. Efter parning så släpper honan äggen på vattenytan varefter de sjunker till botten. En hona kan lägga upp till 700 ägg och de kläcks efter 24 till 48 timmar. En nykläckt mygglarv är runt 1 mm stor och efter 2 till 7 veckor har de växt till 25 mm.

Röda mygglarver hittar man i vatten med en lös botten. De finns i stora mängder i floder, träsk, små sjöar. Tyvärr finns de också rikligt i olika onaturliga miljöer som avlopp, kloaker, etc.

Röda mygglarver fångas oftast nattetid då de lämnar botten. Om syrehalten i vattnet sjunker lämnar de även botten för att ge sig upp till ytan där det är mera syrerikt. Mygglarverna kan då fångas med en vanlig fjärils- eller fiskhåv.

Ett annat alternativ är att plocka upp bottenmaterialet med mygglarverna i och låta det stå i en hink. Efter ett tag kommer mygglarverna att simma upp till ytan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *