Reduce the risk

Att levande foder är en källa till problem är mycket frågan om kunskap. Om man odlar sitt eget levande foder så minimerar man risken avsevärt att få in sjukdomar.

När man ger sig ut i naturen för att fånga sitt eget foder bör man försöka hitta dammar som är fiskfria. I en fiskfri damm är risken mindre att man får med bakterier och liknade som kan föras över till ens egna fiskar. När man kommer hem så rensar man bort alla djur som inte är foderdjur och så byter man ut vattnet de togs hem i.

En annan möjlighet när man får hem djuren är att låta dem stå i en svag lösning med någon baktericid. Nackdelen med detta är att matar man fiskarna med foder som är preparerat med medicin så kan det lätt uppstå resistenta bakterier. Den dag man då verkligen behöver medicinera så hjälper inte medicinen. Vi avråder därför att man gör detta regelbundet.

När det kan vara lämpligt att medicinera är om man skall hämta hem djur som man planerar att odla vidare på i fångenskap. Då är det en engångsföreteelse för att få bra föräldrar.

Plockar man maskar och liknande djur ur jorden så gör man det på ställen där man har en bra jord utan massa tillsatser och giftigheter. När man kommer hem placerar man sedan masken i en låda med torv. Efter ett par veckor i lådan har masken rengjort sig själva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *