Scheduling a breeding

  YNGEL SMÅFISK 2-4 cm UNGFISK >5 cm
Vatten Successiv övergång till pH runt 7. Behöver ej vara mjukt pH runt 7. pH under 7 underlättar att hålla vattenkvaliteten om man slarvar med vattenbytena. pH runt 7. pH under 7 underlättar att hålla vatten kvaliteten om man slarvar med vattenbytena.
Temperatur 30-32 grader 29-31 grader 28-30 grader
Foder Artemia och bosmider så snart ungarna kan äta från bottnen (v5- v10). Därefter invänjning till torrfoder och finrivet hemmagjort foder. Fodra lite och ofta. Daphnier, rivet bra hemgjort foder. Torrfoder. Fodra 5-8 ggr per dag. Hemgjort foder. Torrfoder. Fodra 3-5 ggr per dag.
Skötsel Viktigt att hålla rent på bottnen när de kommit igång och börjar äta från botten. Städning varje dag. Successivt ökade vattenbyten. Till att börja med små mängder. Fortsatt renhållningsarbete. Sug upp skräp varannan dag, byt ca 1/3 av vattnet dagen därpå. Fortsatt renhållningsarbete men öka vattenmängden som byts ut.
Vanl.problem Ungarna hittar ej artemian: släpp ner den med ett litet rör mitt i stimmet. Ungarna dör, först få, sen fler och fler. Ofta mörka och små/magra. Kan vara parasiter. Ställ diagnos. Överväg behandling! För mycket småfisk i samma kar ger dålig vattenkvalitet och ökad risk för sjukdomar. Se till att byta till ett större kar. Satsa på flera bra filter. Se upp för flagellat angrepp Som för småfisk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *