Sex determination

Det finns några olika saker att titta på om man vill försöka bestämma könet på sin fisk

Kroppens utseende, fortplantningsorganen, genitalöppningarna och beteendet.

Som hos många andra djur är oftast hanarna lite mer massiva i kroppen. Huvudet kan ha lite kraftigare panna/puckel på hanarna än på honorna. Om man följer konturen på ryggfenan och tänker sig en förlängning mot stjärtfenan skär ofta den tänkta linjen rätt igenom stjärtfenan på en hona medan den går utanför på en hane.

Leken börjar med att hanen och honan bevakar en lekplats. Sedan väljer honan att göra ett par testrundor innan leken äger rum.

Observera att det kan förekomma att hanar är mer färggranna och vackert tecknade än honor vilket kan vara problematiskt om man väljer ut de vackraste fiskarna i en grupp. Det kan ge endast hanar.

Fortplantningsorganen är endast synliga i samband med lek. Annars är de indragna i kroppen. Honans äggläggningsrör ser ungefär ut som den yttersta delen på en elefantsnabel medan hanens är ett svagt tillspetsat organ med mjukt avrundad spets. Ibland kan det gå att skymta dessa skillnader även när organen är indragna.

Börja med att placera en linje utmed ryggfenan om denna linje går över stjärtfena är det ett tecken på en hane. Hanar är oftast mera platta i ansiktet och inger ett mera kraftigt intryck.

Genitalöppningarna ser olika ut. Man kontrollerar dem ungefär som på kaniner. Man tar upp fisken ur akvariet och tittar den i "rumpan". Honans genitalöppning är ett lite större område som är lätt rosa och lätt uppsvullet kring själva öppningen. Hanens är mindre. Egentligen räcker det ju att se att de är olika om man har några fiskar man vill könsbestämma.

Börja med att placera en linje utmed ryggfenan, om linjen går igenom stjärtfena är det ett tecken på en hona. Honorna är oftast mera spetsiga i ansiktet. Att gissa kön är oftast svårt och fiskarna måste vara minst 10 - 12 cm stora. Lättast är om de själva får välja partner i en större grupp.

Man får dock aldrig underskatta all den information man får genom att bara sitta och titta på sina fiskar och se vad de har för sig. I en grupp könsmogna fiskar är det oftast hanen som börjar hävda ett revir och kör bort alla andra hanar från den tänkta äggläggningsplatsen medan han gör inviter och försöker locka dit honor.

När man har hållit på ett antal år med diskus lär man sig att urskilja de olika sakerna, så att det blir lite lättare att bestämma könet. Riktigt säkert blir det dock aldrig förrän man sett könsorganen.

Följande 7 tips ger Wayne från "Wayne's Discus i Hong Kong" när man skall hitta könet på diskus.

1. Anal och ryggfenan: Nära änden av fenan där fenan börjar bli transparent är hanarna mera räffliga och har ett mera definierat mönster.

2. Gällock: Är oftast större på hanarna och är mera tätt tecknade. Deras linjer och prickar är tjockare och mera färggranna än hos honorna.

3. Hanarna har tjockare överläppar än honorna.

4. Honorna ser ut som de har vidare och större mun än honorna.

5. Avståndet mellan analfenan och "lekröret": den första taggen på analfenan sitter vidare på hanen än på honan.

6. Lekröret: Är hos hanen smalare och mera spetsig och hos honan är den rundare och pekar mera framåt.

7. Magen: Om du tittar på en hane som simmar emot dig så kommer du att bakom bukfenorna och framför lekröret så verkar magen konkav (buktande). Detta finner du inte hos honorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *