Simple genetics for discus cultivation

Låt oss direkt slå fast att om man hittat två verkligt fina djur som man lyckas få ungar med så kommer ungarna inte att bli precis som dessa. För att få ungar som är "kopior" av sina föräldrar krävs odling med inavel, så kallad linjeavel i flera generationer för att befästa egenskaperna.

Hona med rom på en doppvärmare. Mat med röda pigment gör att rommen blir mera röd.

Vissa egenskaper är dominanta andra inte. Vissa kan vara kopplade till kön, vissa nedärvs enligt Mendels lagar så att man får utfall i vissa proportioner, andra egenskaper nedärvs intermediärt dvs. det blir en sorts blandning av egenskaper.

Oss veterligt finns ingen litteratur som handlar om diskusfiskens genetik. Delvis kan stora odlare kanske betrakta det som odlings-/affärshemligheter. Men det finns sparsamt förekommande uppgifter bl.a. från World Wide Fish Farm som bl.a. redovisat att i vissa Cobolt blue linjer blir endast ca 50% av honorna solida medan 100% av hanarna blir det, men i andra linjer blir hela 80% av honorna solidblå. Motsvarande uppgifter finns om linjer med Blue diamond där ca 75% av fiskarna i en linje saknade de mörka lodräta linjerna.

Asiatiska odlare samarbetar med universitetens genetikinstitutioner i dessa frågor.

Ska man odla fram sin egen linje krävs avel i 6-10 generationer. En linje består av djur vilka alla härstammar från samma föräldrar.

Detta är samma typ av diskus som ung och vuxen. Pigeon-diskusen skall vara framtagen från en muterad turkos diskus, en del tror att den är skapad genom bestrålning.

Linjeavel går till så att man parar två utvalda djur. Deras avkomma paras sedan med varandra och man parar även avkomman med sina föräldrar. Hela tiden med ett strikt urval efter de egenskaper man önskar. Efterhand leder denna typ av avel till inavelsdepression (svaga djur med olika defekter) men det kan man lösa genom att odla flera linjer parallellt men med samma urvalsmål. När inavelsdepressionen gått för långt kan man "pigga" upp fiskarna igen genom att korsa fiskar från de olika parallella linjerna. Då får man en så kallad hybridiseringseffekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *